Rehabilitace čelistního kloubu
Naší specializací je fyzioterapie čelistního kloubu – temporomandibular joint (TMJ), který patří k nejpoužívanějším kloubům těla a významně ovlivňuje celý pohybový systém viz. Má skus a čelistní kloub vliv na nastavní těla?. Čelistní kloub je párový kloub spojující spodní čelist s lebkou plnící svoji funkci při otevírání úst, při dýchání, mluvení a přijímání potravy. Projevy poruchy funkce TMJ mohou být provázeny bolestmi hlavy, ramen a krku, lupáním v kloubu, omezením rozsahu pohybu v kloubu nebo krční páteři, skřípáním zubů, migrénami, tinitem, psychickým napětím. V posledním případě pomůže s léčbou psycholog se zaměřením na problematiku TMJ a zvládání zátěžových situací.

Jak Vám může fyzioterapie pomoci?

Fyzioterapeut pomůže manuálními technikami a cvičením obnovit přirozený pohyb čelisti a funkci svalů. Pokud fyzioterapeut zjistí nevýhodné držení těla s předsunutím hlavy, kdy dochází k přetěžování velkých svalů krku, které působí síly zraňující čelistní kloub, naučí Vás uvědomit si a posílit správnou posturu (držení těla). Tím se zlepší klidová pozice čelisti, hlavy, krku a ramen při běžných aktivitách (chůze, sport nebo sezení u počítače). Fyzioterapeut Vás naučí techniky a cvičení, které využijete v budoucnu, abyste Váš čelistní kloub udrželi ve správné funkci a mohli si případně kdykoli sami pomoci od bolestí.

Ošetřujeme pacienty největší ortodontistické kliniky ČR Svět rovnátek s.r.o – pracujeme s problematikou čelistního kloubu denně.

×

Make an appointment and we’ll contact you.