Ochrana osobních údajů

Obecná právní ustanovení

Provozovatelem těchto stránek je společnost Fyzio svět s.r.o., IČO: 07186045, se sídlem Nad Vršovskou horou 1423/10, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 295711, vedená u Městského soudu v Praze. Tyto internetové stránky byly vytvořeny tak, aby poskytovaly obecné informace o společnosti a jejích produktech a službách.

Duševní vlastnictví

Veškeré obrázky, zvuky, animace, videa, texty, loga a ochranné známky na těchto webových stránkách jsou majetkem společnosti Fyzio svět s.r.o., případně je společnost užívá na základě smluvního ujednání.

Obsah těchto webových stránek nesmí být pro komerční účely kopírován, rozšiřován, pozměňován nebo zpřístupňován třetím osobám.

Kopírování, distribuce nebo reprodukce obsahu těchto webových stránek mohou být prováděny pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Fyzio svět s.r.o., pokud se nejedná o užití pro vlastní soukromé nekomerční účely v souladu se zákonem, a to za předpokladu, že při něm nedochází k porušení práv společnosti Fyzio svět s.r.o.

Ochrana dat a soukromí

Při využití našich služeb (zejména při vyplnění objednávkového formuláře) můžete být požádáni o uvedení Vašich osobních údajů (jméno, e-mail, telefon, aj.). Možnost objednání přes webový formulář je čistě dobrovolná a je na Vašem rozhodnutí, zda využijete služeb naší kliniky podléhající § 11 zákona o zdravotních službách. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány pouze v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny. Údaje jsou chráněny v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. a Nařízením (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Veškeré Vámi poskytnuté údaje společnost Fyzio svět s.r.o. uchovává výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a nepředává je třetím osobám. Bez Vašeho výslovného souhlasu Fyzio svět nebude nakládat s osobními údaji jinak, než připouští zákon o zpracování osobních údajů a obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a to především v rozsahu a za účelem plnění smlouvy mezi Vámi a Fyzio světem nebo přípravy takové smlouvy na základě Vaší objednávky a za účelem plnění právních povinností, které se na společnost Fyzio svět vztahují.

Pokud se společností Fyzio svět uzavřete smlouvu o poskytování zdravotních služeb či jinou smlouvu, budou Vaše osobní údaje uvedené v takové smlouvě a případné další osobní údaje poskytnuté na jejím základě zpracovávány v souladu s právními předpisy způsobem, v rozsahu a za účelem stanoveným v takové smlouvě, nebo Vám budou tyto informace o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s takovou smlouvou společností Fyzio svět poskytnuty jinak (jako příloha smlouvy apod.).

Průzkum a zpracování anonymních údajů

Tato webová stránka využívá služby Google Analytics (certifikace ISO 27001),která pomáhá analyzovat a vyhodnocovat provoz na našich stránkách. Tyto informace se vyhodnocují ke statistickým účelům. Přitom se jedná výlučně o informace, které nepřipouští žádné vyvození závěru vedoucí k Vaší osobě. Jako jednotlivý uživatel zůstáváte anonymní.

Díky vyhodnocení těchto dat je možné získat cenné poznatky o potřebách uživatelů. Získané poznatky přispívají k dalšímu zlepšení kvality nabídky.

Na neomezenou dobu se ukládá následující datový záznam:

– název načtené stránky, příp. souboru
– odkaz, ze které stránky tato stránka byla načtena
– uživatelem použitý prohlížeč včetně verze prohlížeče
– uživatelem použitý operační systém
– anonymizovaná forma IP adresy požadujícího počítače
– datum a čas pokynu, příp. požadavku.

Cookies

Fyzio svět s.r.o. používá cookies s cílem zajistit nejlepší možný zážitek při návštěvě našich webových stránek. Prohlížením těchto webových stránek a nastavením Vašeho prohlížeče vyjadřujete souhlas s umístěním cookies na vašem počítači/zařízení. Cookies se ukládají na počítači návštěvníka webové stránky a umožňují tak opětovné poznání počítače/zařízení návštěvníka na anonymním základě. Cookies našich internetových stránek nepřenášejí v žádném případě Vaše osobní údaje.

Dočasné soubory cookiesumožňují uchovávat informace při přecházení z jedné stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaně zadávat určité údaje a zajišťují v průběhu relace přístup k uloženým informacím.

Trvalé soubory cookies nám umožňují přizpůsobit obsah stránek a reklamy tak, aby odpovídaly Vašim preferovaným zájmům, a zamezují opakovanému zobrazení téže reklamy. Dále slouží k vytváření anonymních statistických údajů, pomocí kterých zjišťujeme, jak uživatelé naše stránky využívají, a můžeme tomu přizpůsobovat jejich strukturu; neumožňují nám osobně vás identifikovat.

 

Služba Google Analytics vychází ze souborů cookie první strany. Data vygenerovaná prostřednictvím služby Google Analytics může zákazník služby Google Analytics nebo společnost Google v souvislosti s návštěvami jiných webových stránek pomocí technologie Google propojit se soubory cookie třetí strany, například když inzerent chce pomocí dat ze služby Google Analytics vytvořit relevantnější reklamy nebo hlouběji analyzovat návštěvnost.

Prosím berte na vědomí, že cookies, které jsou nepostradatelné pro funkčnost internetové stránky, jsou vyjmuté z evropského nařízení a nemohou být deaktivovány. Pokud cookies deaktivujete, nastaví se ve Vašem prohlížeči opt-out cookie, aby Váš nesouhlas mohl být přiřazen. Pokud používáte jiný prohlížeč, resp. jiné koncové zařízení, nebo cookies smažete, musíte znovu provést deaktivaci cookies.

Analýzu svého provozu pomocí služby Google Analytics můžete odmítnout instalací Google Analytics Opt-out Browserdo svého prohlížeče.

 

Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte obecně mj. právo požadovat od Fyzio světa přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Upozorňujeme, že vzhledem k zákonné povinnosti mlčenlivosti pro nás vyplývající ze zákona o zdravotních službách nemusí být Fyzio svět jako správce osobních údajů oprávněn vyřídit či vyhovět žádostem jiných osob než klientů, případně jejich zákonných zástupců, o výkon práv subjektů údajů. O skutečnosti, že Vaši žádost nejsme oprávněni vyřídit či jí vyhovět, budete případně informováni.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, zpracováváme, a pokud ano, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům – v rozsahu povoleném právními předpisy Vám na žádost poskytneme kopii Vašich zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu a výmaz

Máte právo na to, aby osobní údaje, které o Vás zpracováváme, byly přesné a aktuální, a tedy abychom opravili či doplnili nepřesné osobní údaje, které o Vás zpracováváme.

Máte právo na to, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud(i)již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo (ii)jste vznesli námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iii)Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo (iv)osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské Unie nebo České republiky.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, v případě, že:

  1. a) popíráte přesnost Vašich zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
  2. b) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, přičemž odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití;
  3. c) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. d) vznesli jste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a máte rovněž právo na to, aby takové osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné, pokud se zpracování provádí automatizovaně.

Právo vznést námitku

Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem ochrany našich oprávněných zájmů. V takovém případě Vaše osobní údaje dále nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného příslušného dozorového orgánu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Objednejte se k nám

Akutní případy objednáváme v Praze obvykle do 24 hodin.
Telefonicky Vás kontaktujeme a naplánujeme přesný termín. V pracovní době do 60 minut.

Nebo nám rovnou zavolejte

Kdykoli v pracovní době přesný termín společně domluvíme ihned telefonicky.

Adresa.

Fyzio svět s.r.o.
Čechova 587/29
Praha 7, 170 00
Klinika se nachází ve 4. patře (s výtahem v mezipatře). S vynesením kočárku Vám rádi pomůžeme.

MHD: Nejbližší zastávka Letenské náměstí je dobře přístupná tramvají ze stanic metra Hradčanská (A) a Vltavská (C).
Autem: V sousední ulici Nad Královskou oborou můžete využít fialové zóny s platbou v parkovacích automatech. Parkovat můžete také 2h zdarma v nově otevřeném obchodním Centru Stromovka (10 min chůze).

Zobrazit v mapách
Kontakt a otevírací doba

Naše
Kontakty.

Kontakt.

Otevírací doba.

Pondělí
07:00 - 20:00
Úterý
07:00 - 20:00
Středa
07:00 - 20:00
Čtvrtek
07:00 - 20:00
Pátek
07:00 - 20:00