Mgr. Júlia Demeková

Mgr. Júlia Demeková

Fyzioterapeut

  • Pondělí – Pátek
    8:00 – 17:00

Mgr. Júlia Demeková

Fyzioterapeut

Působím na Klinice rehabilitace a tělovýchového lékařství 2.LF Univerzity Karlovy a FN Motol, kde pracuji jako fyzioterapeut a vysokoškolský pedagog pro studenty v oborech fyzioterapie a všeobecné lékařství. Od roku 2010 jesem zároveň lektorem DNS, kde patřím do týmu s celosvětovou působností. V rámci týmu Fyzio svět s.r.o. působím především jako odborný konzultant a garant vzdělání.

Vystudovala
Fakultu tělesné kultury v Olomouci, fyzioterapie – Mgr

Nejdůležitější kurzy
Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému
S-E-T koncept
Senzomotorická stimulace
Medical Taping Concept
Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě funkčních poruch osového orgánu
Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch se zaměřením na dětské pacienty

×

Make an appointment and we’ll contact you.