Zlomenina kotníku a jeho léčba

Autor: Bc. Anna Pösingerová, 13. června 2022

Hlezenní kloub (neboli kotník) má při chůzi důležité postavení při přenosu hmotnosti těla z dolní končetiny na podložku. Při jeho poranění dochází k výraznému narušení stability nejen daného kloubu, ale má to dopad i na postavení celého těla.  Problém v oblasti hlezenního kloubu způsobí změnu na rozložení váhy při stoji, změnu chůze, ale také způsobí nekvalitní přenos informací z chodidla a dalších struktur. Důsledkem jsou pak svalové dysbalance v oblasti celé dolní končetiny s dopadem na postavení kolen, kyčlí, pánve a celé páteře. 

Jsou poraněny vazy nebo i kost?

Úrazy hlezenního kloubu (kotníku) lze zjednodušeně dělit na poranění měkkých struktur a zlomeniny v oblasti kotníku.

 1. Poranění měkkých struktur – více informací v navazujícím článku
 2. Zlomeniny kotníku – o zlomeninách se dočtete níže

 

Zlomeniny hlezna (kotníku)

Zlomeniny v této oblasti patří mezi nejčastější zlomeniny dolní končetiny. Vznikají často i při běžných podvrtnutích. Pro zvolení správné terapie je nutné zjistit rozsah poškození a případné dislokace 

 1. Zlomenina dolního konce bérce: může dojít k odlomení vnitřního kotníku, vnějšího kotníku či obou kotníků zároveň
 2. Luxační zlomeniny hlezna vznikají podobnými mechanismy jako podvrtnutí (distorze), avšak dochází také k poranění vnitřního a vnějšího kotníku a jsou většinou doprovázené různě velkým poraněním vazů
 3. Zlomeniny hlezenní kosti vznikají většinou prudkým nárazem v ose končetiny. Většinu hlezenní kosti pokrývají kloubní plochy, a proto je schopnost hojení velmi malá a hrozí nebezpečí nekrózy. Je proto vždy nutná přesná diagnostika

Pro přesnou diagnostiku se využívají tyto metody:

 • Pro stanovení správného rozsahu poranění je nutné RTG vyšetření
 • Případně doplnění o CT či MRI vyšetření pro dovyšetření poranění měkkých struktur v okolí kloubu

Rozlišujeme tyto druhy zlomenin:

 • Neúplná (jen prasklina = Fisura)
 • Úplná
 • Tříštivá
 • Otevřená x uzavřená
 • Patologická (fraktura kosti oslabená např. nádorem, zánětem, osteoporózou)
 • Únavová (opakované nadměrné působení na zdravou kost) 

Příznaky zlomeniny kotníku

 • Výrazná bolestivost v místě kotníku (často silnější než při vymknutí)
 • Velmi rychle nastupuje otok
 • Krevní výron 
 • Většinou není možné se pro bolest na nohu postavit
 • U dislokovaných zlomenin může být viditelná deformace hlezna a při pokusu o pohyb je možné slyšet krepitace (neboli praskání v kloubu)

Léčba je stanovena dle závažnosti zlomeniny

V případě nekomplikovaných zlomenin kotníku spočívá léčba v přiložení sádrové fixace či ortézy na dobu 6-8 týdnů, kdy je nutné nohu odlehčovat chůzí o 2 francouzských holích. 

U komplikovaných či dislokovaných zlomenin je často nutné operační řešení, kdy je cílem, co nejvíce zlepšit postavení kostí a zafixovat je pomocí šroubů, dlah a drátů. Poté je nutné chodit o berlích a nohu plně odlehčovat 2-3 měsíce.

Jako prevence dalších obtíží způsobených změnou režimu, je vhodné již v této fázi cvičit ostatními částmi těla a je nutná edukace o stereotypu chůze o 2 francouzských holích.

Proč je důležité chodit správně o berlích

Chůze o berlích bez došlapu na jednu nohu je velmi náročná především pro horní polovinu těla, přetěžuje zdravou dolní končetinu a mění pohybové stereotypy. Při klasické chůzi dochází ke střídání končetin během pohybu (při vykročení pravou nohou vpřed dochází současně k pohybu levé ruky vpřed s mírnou rotací trupu doprava). Po zlomeninách kotníku je však nutné používat berle a nohu odlehčovat a tím dochází k poruše stereotypu chůze a k přetěžování jiných částí těla. Je proto třeba chůzi o berlích zvládnout co nejlépe, aby se předešlo dalším obtížím či bolestí v jiných oblastech. Podrobný návod jak správně chodit o berlích najdete v navazujícím článku.

 

Léčba po zlomeninách kotníku ve Fyzio světě

Před sundáním sádrové fixace

Kvůli sádrové fixaci nelze pracovat přímo s hleznem, ale je žádoucí posilovat ostatní svaly, které jsou nezbytné pro chůzi o berlích a především kompenzovat přetížené segmenty těla. Rádi Vás naučíme i velmi brzy po úraze, jakým způsobem lze uvolnit či posílit ostatní svaly, jak poraněné dolní končetiny, tak i zdravé končetiny, jelikož v této fázi je výrazně přetěžovaná. Dále se zaměříme na relaxaci svalů horního trupu a oblast krční páteře. Nezapomeneme ani na nutnost posílení horních končetin, stabilizátorů lopatek a kyčlí a hlubokého stabilizačního systému.

Po sundání sádrové fixace

Po sundání sádrové fixace lze očekávat výrazné omezení rozsahu pohybu všemi směry, bolestivost a neposunlivost tkání v místě poranění a také snížení trofiky svalových tkání následkem dlouhé imobilizace. Pomůžeme Vám odblokovat blokády drobných kloubů nohy a hlezna, uvolnit stažené fascie, zrelaxovat svaly ve zvýšeném napětí a posílit svaly, které nemohly po nějakou dobu vůbec fungovat.  Pokud byla nutná operace, naučíme Vás jak pečovat o jizvu, jelikož je velmi důležité to nepodcenit. Rady jak pečovat o jizvu po operaci najdete v následujícím článku.

S otoky pomůže lymfatická drenáž

Na začátku intenzivnější rehabilitace a při chůzi bez berlí se mohou objevovat otoky v místě poranění. Tyto otoky lze ovlivnit manuální lymfatickou drenáží, kterou Vám provede vyškolený fyzioterapeut a dále lze efekt zesílit cévní gymnastikou, břišním dýcháním či lymfatickým kineziotapingem.

Obnova staility hlezna

Nedílnou součástí rehabilitace je obnova správného stereotypu chůze (zbavit se co nejdříve kulhání), obnova stability hlezna i pomocí zlepšení kloubní propriocepce a celkového vnímání vlastního těla v klidové poloze i při pohybu. Ve Fyzio světě je kladen důraz na funkční zapojení svalových řetězců už od konečků prstů až po trup. Naším cílem je, aby Vaše tělo bylo silné a fungovalo co nejkoordinovaněji. Mnohem rychleji se tak můžete vrátit do Vašich denních aktivity a zároveň se tím i sníží riziko úrazů či obtíži v budoucnu.  

Ve Fyzio světě se léčbou poranění kotníku (hlezna) zabýváme. Rádi Vám pomůžeme. 

Objednejte se k nám

Akutní případy objednáváme v Praze obvykle do 24 hodin.
Telefonicky Vás kontaktujeme a naplánujeme přesný termín. V pracovní době do 60 minut.

Nebo nám rovnou zavolejte

Kdykoli v pracovní době přesný termín společně domluvíme ihned telefonicky.

Adresa.

Fyzio svět s.r.o.
Čechova 587/29
Praha 7, 170 00
Klinika se nachází ve 4. patře (s výtahem v mezipatře). S vynesením kočárku Vám rádi pomůžeme.

MHD: Nejbližší zastávka Letenské náměstí je dobře přístupná tramvají ze stanic metra Hradčanská (A) a Vltavská (C).
Autem: V sousední ulici Nad Královskou oborou můžete využít fialové zóny s platbou v parkovacích automatech. Parkovat můžete také 2h zdarma v nově otevřeném obchodním Centru Stromovka (10 min chůze).

Zobrazit v mapách
Kontakt a otevírací doba

Naše
Kontakty.

Kontakt.

Otevírací doba.

Pondělí
07:00 - 19:00
Úterý
07:00 - 19:00
Středa
07:00 - 19:00
Čtvrtek
07:00 - 17:00
Pátek
07:00 - 17:00