Rozhovor o Metodě Ludmily Mojžíšové

Autor: Mgr. Klaudia Fabičovic (Michalčinová), 10. prosince 2021

Rozhovor vznikl v rámci projektu Průvodkyně neplodností Mgr. Aleny Dvořákové ve spolupráci s fyzioterapeutkou Mgr. Klaudií Michalčinovou

Proč se Metodou Ludmily Mojžíšové zabýváte? Čím Vás zaujala?

Gynekologická problematika mě odjakživa zajímala, a tak trochu jsem doufala, že se mi povede do ní proniknout, ale ještě jsem nevěděla jak. S Metodou Ludmily Mojžíšové jsem se poprvé setkala během studia na vysoké škole. Když jsem se dozvěděla, že pomocí fyzioterapie je možné pomoci vzniku nového života, velmi mě to fascinovalo a hned jsem věděla, že to je něco, čemu se chci profesně věnovat. Tehdy to ale byla pro mě velká neznámá, nechápala jsem souvislosti a na celou metodu jsem se dívala s úžasem a respektem.

Co je to Metoda Ludmily Mojžíšové?

Metoda Ludmily Mojžíšové je rehabilitační Metoda, která léčí funkční poruchy pohybového aparátu. Metoda je výsledkem celoživotní systematické práce, kterou paní Mojžíšová věnovala rehabilitaci, a snad nejznámější je proto, že léčí některé druhy ženské i mužské sterility. Funguje na principu existence reflexních vztahů mezi páteří a vnitřními orgány. To znamená, že pokud dojde k poruše v oblasti páteře (nejčastěji blokáda, ale i výhřez meziobratlové ploténky, apod.) tak se porucha projeví i v odpovídajícím vnitřním orgánu a naopak. Pokud tento stav přetrvává dlouho, nebo je neléčený, zvyšuje se napětí hladké i kosterní svaloviny dotčených struktur. Pokud mluvíme o gynekologické problematice, potíže v oblasti bederní páteře či kříže mohou způsobit napětí hladké svaloviny vejcovodu, dělohy i pochvy, což pak vede k potížím s otěhotněním, ženy mohou trpět nepravidelnou či bolestivou menstruací apod. Ludmila Mojžíšová léčila příčinu, tzn. odstraňovala tyto poruchy v pohybovém aparátu.

Pro koho je vhodná?

Metoda je určena primárně ženám, které mají potíže s otěhotněním. Léčba metodou Ludmily Mojžíšové je však vhodná i v případě bolesti páteře, pánve, hlavy či kloubů, pro lidi se skoliózou, špatným držením těla, dokonce i pro těhotné ženy (až do porodu). Po porodu a uplynutí šestinedělí může žena znovu začít cvičit, aby se rychleji dostala do formy. Další indikací k léčbě jsou interní, gynekologické a urologické potíže jako zácpa, únik moči, nepravidelná či bolestivá menstruace, anovulace (cyklus bez ovulace), bolestivý pohlavní styk či anorgasmus. Metodou je možné léčit i děti, starší jedince, ale také muže.

Je pro někoho nevhodná?

Tato metoda je vhodná téměř pro každého, avšak i tady se najdou výjimky. Někdy je potřeba nějaké cviky upravit, modifikovat nebo úplně vyřadit, proto bych doporučovala individuální konzultaci s odborným fyzioterapeutem.

Co konkrétně Metoda Ludmily Mojžíšové obnáší?

Základem je detailní a důkladné vyšetření fyzioterapeutem, který vás také poučí o tom, co všechno bude součást léčby, a jak metoda funguje. Spolupráce a motivace klienta je téměř polovina úspěchu. Základním prostředkem Metody je aktivní cvičení, které vykonává klient samostatně v rámci domácí terapie, a fyzioterapeut kontroluje správné provádění cviků. Součástí léčby je i kontrola stavu svaloviny pánevního dna, která se provádí přes konečník. Během tohoto vyšetření fyzioterapeut hmatá svaly pánevního dna a v případě zvýšeného napětí či bolesti svaly specificky uvolňuje. Přes konečník je možné také vyšetřit kostrč a zjistit, jestli se tady nacházejí místa se zvýšenou bolestivostí, případně jestli kostrč správně pruží. Neméně důležitou částí léčby je uvolnění případných blokád páteře nebo kloubů. Délka léčby je individuální ale průměrně je to 3 až 6 měsíců.

Jak často se musí cvičit? A jak dlouho trvá samotné cvičení?

Pro úspěšnost je nutné, aby žena prováděla domácí cvičení každý den. Paní Mojžíšová doporučovala cvičit 2x denně a každý cvik opakovat 20x, celková doba cvičení se tedy mohla natáhnout i na 45 minut až hodinu. Já striktně netrvám na těchto číslech. Myslím si, že najít 2x denně 45 minut na cvičení není lehké. Snažím se doporučení přizpůsobit dnešní moderní ženě, a proto si myslím, že bohatě stačí cvičit 1x denně po dobu 20-30 minut. Cvičení má přinášet hlavně radost, odpočinek, zklidnění mysli, a proto by se na to žena měla těšit. V žádném případě by nemělo vyvolávat pocity stresu a časové tísně, protože tento negativní emoční stav brání uvolňování potřebných endorfinů během cvičení. Svým klientkám radím, pokud se stane, že nějaký den nestíhají nebo mají velmi náročný den, ať raději cvičení vynechají. Je tedy lepší cvičit 4-5x týdně s radostí než 7x týdně „jen abych to už měla za sebou“.

Některé ženy cvičí Metodu Ludmily Mojžíšové podle YouTube – bez návštěvy u fyzioterapeuta, co si o tom myslíte?

Metoda Ludmily Mojžíšové má svoje pravidla a řád. Cvičení by mělo vždy předcházet důkladné vyšetření fyzioterapeutem, takzvaně od hlavy až k patě. To odhalí případné odchylky v držení těla, zvýšené napětí v určitých svalech nebo nevhodný způsob zapojování svalů do pohybu. Fyzioterapeut pak musí vyšetřený nález promyslet, zhodnotit a zvážit čím nebo kde začít léčit. Pokud Vám na základě tohoto vstupního vyšetření doporučí léčbu podle Ludmily Mojžíšové, mělo by následovat vysvětlení, z čeho se Metoda skládá, co se od Vás bude očekávat, jak dlouho bude léčba trvat apod. Fyzioterapeut může také na základě svých zkušeností a praxe Metodu kombinovat i s dalšími fyzioterapeutickými technikami nebo Metodami cvičení tak, aby se dosáhlo cíleného efektu a terapie byla ušita na míru Vám, resp. Vašim potížím. Pokud však tento krok přeskočíte a rovnou si vyhledáte samotné cviky na internetu, Vaše snaha nejspíš nepřinese efekt. Oči a ruce fyzioterapeuta totiž nemůže nahradit žádné video nebo instruktážní text. Správný postup je z mého úhlu pohledu takový, že nejdříve žena navštíví fyzioterapeuta, pokud se po několika návštěvách zaučí a cviky ovládá, pak může klidně pokračovat ve cvičení sama jen s občasnými konzultacemi.

Jak se pozná dobrý fyzioterapeut Metody Ludmily Mojžíšové?

Nechci rozdělovat fyzioterapeuty na ty dobré a špatné. Každý má svůj postup ověřený praxí a znalostmi, který mu vyhovuje a funguje. Kvalitního fyzioterapeuta poznáte tak, že si Vás nejdříve pečlivě vyšetří, a to jak slovně (zeptá se na konkrétní potíže, stesky, přání…), tak i fyzicky, tzn. podívá se na Vás od hlavy až k patě. Nad vyšetřením přemýšlí a následně Vám vysvětlí, kde vidí problém, na co je nutné se v terapii zaměřit a navrhne terapeutický postup. A na Vás je, jestli s ním budete souhlasit, protože cestu k výsledku musí ujít také klient, není to jen snaha fyzioterapeuta.

Někteří fyzioterapeuti Metody Ludmily Mojžíšové pořádají víkendové kurzy, kde se tato Metoda učí, je to podle Vás vhodné? Není lepší osobní návštěva u fyzioterapeuta?

Jak jsem už psala výše, oči a ruce fyzioterapeuta nenahradí pouze slovní instruktáž ani video. V rámci skupinových cvičení není možné odhalit a léčit individuální potíže. Správný postup by z mého úhlu pohledu měl být takový, že žena nejdříve navštíví fyzioterapeuta a absolvuje několik individuálních terapií. Pokud se její stav zlepší, žena se zaučí a cviky ovládá, ale přesto by ještě chtěla mít nad sebou „dohled“, pak může vyhledat skupinové lekce vedené fyzioterapeutem. Opačný postup však nedoporučuji.

Metoda Ludmily Mojžíšové řeší i pánevní dno ženy. O pánevním dnu se dnes často mluví, proč se jím máme zabývat? Existují různé semináře, které s pánevním dnem pracují, co si to tom myslíte? A je vůbec dobré pánevní dno posilovat?

Pánevní dno je důležitá součást lidského těla. Jedná se o poměrně malou svalovou skupinu s ohromným významem. Tyto svaly nesou pohlavní orgány a v těhotenství dělají podporu děloze a miminku. Na jejich stavu a kondici záleží intenzita sexuálních prožitků, schopnost vyprazdňování moče i stolice, ale i vypuzení miminka při porodu. Svaly pánevního dna jsou velmi důležité při dýchání, podporují a stabilizují naši páteř. Opravdu tedy není jedno, v jakém napětí jsou tyto svaly, nebo jestli se aktivují správně…Nevýhodou je, že se na svaly pánevního dna nemůžeme podívat a zkontrolovat, jak pracují. Tato část lidského těla bývá často ignorována a mnohé ženy o svém pánevním dnu roky neví. Neví, kde se nachází, jak pracuje, a jestli vůbec pracuje. Semináře zaměřené na pánevní dno můžou, ale také nemusí, být dobré. Vše záleží na tom, kdo seminář vede, a jak hluboké jsou jeho vědomosti. Ve fyzioterapii se díváme na celé tělo komplexně, to znamená, že i v případě problémů s početím neřešíme jen pánevní dno, to by byla velká chyba! Lidské tělo je dokonale propojeno, pánevní dno souvisí s bránicí, se svaly v oblasti úst, ale také se svaly na noze! Terapie je tedy opravdu globální a musí obsáhnout všechny tyto smyčky a řetězce. Častokrát se stává, že pánevní dno je ve 100% kondici a není v něm žádný problém, naopak je nutné řešit ostatní části těla….Proto semináře zaměřené pouze na jednu část těla nemusí přinášet efekt. Doporučuji tedy pořádně promyslet komu svěříte své tělo. Co se týče posilování pánevního dna, ze strany žen je to velmi častý dotaz. Pánevní dno není vždy nutné posilovat. To je mýtus. Nejdříve je nutné pánevní dno důkladně vyšetřit (přes pochvu nebo přes konečník). Zkušený fyzioterapeut toto vyšetření provádí rutinně, takže se není čeho bát. Během vyšetření fyzioterapeut zjistí sílu a výdrž pánevního dna, schopnost aktivace a relaxace, vyšetří, jestli se pánevní dno zapojuje při kašlání, a jestli dobře spolupracuje s břišními svaly. Dále terapeut svaly zevnitř nahmatá a přesně ví, jestli je pánevní dno ochablé nebo naopak až přeposilované. Častější je kombinace obojího, tzn. část svalů je oslabená a část velmi silná. Vzniká nerovnováha, kterou je nutné nejdříve vyladit a upravit napětí svalů. Teprve pak je žena instruována a poučena o tom, jakým způsobem má svaly aktivovat, jak je má uvolňovat, jak často má cvičit apod. Pokud se tento krok přeskočí a žena začne na tomto terénu svaly posilovat, nepřinese to žádný, nebo jenom minimální efekt. V některých případech se stav může také zhoršit.

Říká se, že pro plodnost ženy není zrovna vhodné nadměrné posilování břišních svalů. Můžete to nějak rozvést, proč?

U břišních svalů je to něco podobného jako u pánevního dna. Panuje mýtus, že břicho je nutné posilovat. Není to ale úplná pravda. Nejdříve doporučuji tělo vyšetřit fyzioterapeutem, který by už od prvního pohledu měl vidět, jestli se břišní svaly zapojují rovnoměrně, jestli jsou silné, jestli dobře spolupracují se zádovými svaly a se svaly pánevního dna. Velmi často nacházíme během vyšetření nerovnováhu. To znamená že povrchové svaly se přehnaně zapojují do všech činností, jsou tedy přeposilované, zatímco okolní trupové svaly jsou slabší. Pokud převažuje aktivace nějakého svalu, ty další se nemůžou ve funkci projevit (jsou slabší, není tam vytvořena spolupráce apod.). Extrémně přeposilované břišní svaly poznáte tak, že svaly jsou vyrýsované a na břiše vidíte tzv. „cihličky“ nebo „pekáč buchet“, jak se tomu s oblibou říká ve fitness. Avšak z hlediska funkce a fungování svalů to je velmi neekonomické a neefektivní, aby jeden sval pracoval na 150% a zbylé svaly pracovaly míň nebo vůbec. Navíc zvýšené napětí břišních svalů se přenáší na vnitřní orgány, které jsou také v napětí. Člověk o tom nemusí vůbec vědět, léta nemusí mít žádné bolesti, ale problém spočívá v tom, že vnitřní orgány pracují dlouhodobě ve zvýšeném napětí, což se projeví např. jako pálení žáhy nebo reflux, nepravidelná stolice nebo zácpy a v případě malé pánve to může být napětí svalů dělohy, vejcovodů nebo pochvy, a to, jak jsme si už říkaly předtím, může vést k bolestivé menstruaci či problémům s otěhotněním.

Může Metoda Ludmily Mojžíšové pomoci i nějak jinak než při léčbě neplodnosti?

Metoda Ludmily Mojžíšové je vhodná i pro urologické, interní či ortopedické potíže. Co se týče těch gynekologických potíží, kromě problémů s početím. Metoda upravuje nepravidelnou menstruaci nebo zmírňuje, popř. odstraňuje menstruační bolesti. Mimo jiné může mít vliv i na obnovu ovulace, zmírnění až vymizení bolestí při pohlavním styku apod. Léčba je vhodná i při úniku moči nebo zácpě. Lze ji využít i v případě bolestí páteře, pánve, hlavy či kloubů, je vhodná pro lidi se skoliózou a se špatným držením těla. Cvičit můžou i těhotné ženy až do porodu a následně ženy po šestinedělí. Metoda je vhodná pro ženy, muže, děti i seniory.

Co si myslíte o hormonální józe? Dá se kombinovat s Metodou Ludmily Mojžíšové?

Hormonální jóga je fajn, sama jsem absolvovala kurz, abych se ji naučila a pocítila její účinky na vlastní kůži. Pokud již klientka tuto sestavu zná a cvičí ji, určitě to není na škodu a může pokračovat ve cvičení i v kombinaci s cviky podle Ludmily Mojžíšové. Ve své praxi s oblibou využívám dechovou techniku Bastrika pránajáma, která se v hormonální józe často používá. Velkou výhodou této techniky je aktivace a stimulace metabolismu, ale také tzv. vnitřní masáž břišních orgánů, čímž dochází k aktivaci hladké svaloviny a úpravě činnosti trávicího systému.

Pracujete na rozsáhlé studii v rámci svého doktorského studia, můžete nám o ní něco říci?

Studie, kterou aktuálně provádím, zkoumá vliv fyzioterapie, jako přípravy pohybového aparátu před umělým oplodněním. Navázala jsem spolupráci s několika pražskými centry asistované  reprodukce a jsem toho názoru, že při potížích s otěhotněním by měla být fyzioterapie nedílnou součásti léčby. Jedná se o to, že cvičením specifických cviků se zlepšuje prokrvení v oblasti malé  pánve, snižuje se bolestivost a uvolňuje se zvýšené napětí pánevních vazů, hladké i kosterní svaloviny. Moje výzkumná studie spočívá v tom, že nabízím tříměsíční rehabilitační léčbu ženám, které už v minulosti absolvovaly minimálně 1x umělé oplodnění (IVF nebo KET) a plánují absolvovat další umělé oplodnění. V mezidobí, v čase, kdy se plánuje další IVF, se ženy léčí po pohybové stránce. Cílem studie je prokázat, že léčba neplodnosti pomocí kombinace fyzioterapie a Metod asistované reprodukce zvyšuje šanci na otěhotnění. V této chvíli jsem již ukončila nábor nových klientek a postupně začínám zpracovávat výsledky.

Jak se k Vám mohou ženy objednat? Koho přijímáte do terapie?

Moje kapacitní možnosti jsou bohužel značně omezeny, ale klientky přijímám v soukromé ambulanci Fyzio Svět na Praze 7. Objednat se ke mně mohou ženy s gynekologickou problematikou, které trápí bolestivá menstruace, bolestivý pohlavní styk, které se snaží otěhotnět nebo jsou těhotné a mají bolesti. Dále ženy, které se připravují na porod, nebo již porodily a trápí je poporodní bolesti, rozestup břišních svalů, únik moči, bolesti v oblasti pánve nebo kostrče…..Spektrum diagnóz je široké a na věku žen nezáleží. Ve Fyzio světě jsem součástí celého týmu fyzioterapeutů specializovaných na gynekologická témata. Jsem za to ráda, těžší případy spolu pravidelně konzultujeme a předáváme si nabyté cenné zkušenosti.

Shrnutí autorky Mgr. Klaudie Michalčinové

Metoda Ludmily Mojžíšové vznikala v 80. letech 20. století, od té doby se však mnoho změnilo. Obecně v medicíně došlo k posunu, jsou známy novější postupy, jak v diagnostice, tak i v terapii. Také dnešní tempo a životní styl populace je jiný než v minulém století, kdy Metoda vznikala. Zvýšil se věkový průměr prvorodiček. Ženy tráví většinu dne v sedě a v porovnaní s minulostí mají buď mnohem méně pohybu, nebo naopak mají až přehnaně mnoho a nezdravého pohybu. V dnešní moderní fyzioterapii se kromě Metody Ludmily Mojžíšové využívají i mnohé další fyzioterapeutické techniky nebo metody, a to nejen při léčbě gynekologických potíží. Proto bych chtěla upozornit, že najít fyzioterapeuta, který využívá v léčbě pouze Metodu Ludmily Mojžíšové může být docela obtížné. Fyzioterapeuti často kombinují přístupy v léčbě tak, aby byla klientovi tzv. ušita na míru. Proto tedy doporučuji nehledat fyzioterapeuta, který se „specializuje na Metodu Ludmily Mojžíšové“ ale který se „specializuje na potíže v oblasti gynekologie“.

Objednejte se k nám

Akutní případy objednáváme v Praze obvykle do 24 hodin.
Telefonicky Vás kontaktujeme a naplánujeme přesný termín. V pracovní době do 60 minut.

Nebo nám rovnou zavolejte

Kdykoli v pracovní době přesný termín společně domluvíme ihned telefonicky.

Adresa.

Fyzio svět s.r.o.
Čechova 587/29
Praha 7, 170 00
Klinika se nachází ve 4. patře (s výtahem v mezipatře). S vynesením kočárku Vám rádi pomůžeme.

MHD: Nejbližší zastávka Letenské náměstí je dobře přístupná tramvají ze stanic metra Hradčanská (A) a Vltavská (C).
Autem: V sousední ulici Nad Královskou oborou můžete využít fialové zóny s platbou v parkovacích automatech. Parkovat můžete také 2h zdarma v nově otevřeném obchodním Centru Stromovka (10 min chůze).

Zobrazit v mapách
Kontakt a otevírací doba

Naše
Kontakty.

Kontakt.

Otevírací doba.

Pondělí
07:00 - 20:00
Úterý
07:00 - 20:00
Středa
07:00 - 20:00
Čtvrtek
07:00 - 20:00
Pátek
07:00 - 20:00