Poranění krční páteře při nárazu – Whiplash syndrom

Autor: Mgr. Daniela Gregová, 18. července 2022

Whiplash syndrom

Whiplash syndrom je poranění krku, které je způsobené prudkým a rychlým pohybem hlavy dopředu a dozadu, podobně jako když prásknete bičem. K typickému úrazu typu whiplash dochází při automobilové nehodě. Whiplash syndrom může být také důsledkem sportovního zranění, zejména při kontaktních sportech nebo při pádech. Dalším mechanismem vzniku jsou úrazové situace při jízdě na kole nebo na koni, stavy po úderu těžkým předmětem do hlavy, nebo situace po použití nepřiměřeného fyzického násilí.

 

Obtížná diagnostika whiplash syndromu

Nebezpečí whiplash syndromu je dvojí. Jednak při něm dochází k možnému poškození kloubních spojení páteře, k poranění plotének, vazů, svalů, nervů, ale i míchy, mozku a smyslových orgánů. A zároveň je záludný, protože symptomy se mohou objevit do 24 hodin od úrazu nebo v řádech dnů až měsíců. Plíživý nástup pak často vede k opomíjení léčebného postupu a rozvoji chronické bolesti krku nebo hlavy. Poraněná místa přitom nemusí být vidět pouhým okem. Představte si podvrtnutý kotník. Bezprostředně po výronu je kotník pohmoždění, oteklý a bolestivý. Podobná reakce může nastat po poranění malých kloubů na krku, avšak na rozdíl od podvrtnutého kotníku není na pohled nic vidět.

Příznaky whiplash poranění

 • bolest a ztuhlost šíje, zhoršení bolesti při pohybu krku
 • ztráta rozsahu pohybu v krční páteři
 • bolesti hlavy, zejména v oblasti spodiny lebeční
 • bolesti ramene, horní části zad nebo paží
 • brnění nebo necitlivost v pažích
 • závratě, pocit nejistoty v prostoru
 • únava

Méně časté příznaky spojené s rozvojem chronických problémů

 • problémy se soustředěním a pamětí
 • zvonění v uších (tinnitus)
 • problémy s polykáním
 • problémy se spánkem
 • podrážděnost
 • rozmazané vidění
 • deprese

Pokud jste měli úraz a pokládáte si otázku jestli navštívit lékaře. Pokud máte následující příznaky, určitě tak vykonejte: bolest nebo ztuhlost krku, která odezní a opět se vrací. Necitlivost nebo brnění ramen, paží či nohou, sníženou sílu v paži nebo noze, popřípadě cítíte výraznou bolest při pohybu hlavy. 

Páteř je tuhá i nestabilní zároveň, tělo reaguje protektivně

Následkem krčního traumatu bývá často porušena stabilita v horním úseku krční páteře a poranění meziobratlových kloubů. Bývají poškozené dráhy, které informují mozek o krční páteři. Celkem často dochází k přehnané citlivosti na různé podněty, které jsou neadekvátně vyhodnocovány jako bolestivé. Právě tato zvýšená vnímavost bolesti umocňuje obavy a často komplikuje proces léčby. Když vnímáte bolest, která je jen důsledkem poruchy informačního systému těla a nezrcadlí reálný zdravotní problém, nenajdete zastání v klasické diagnostice. Bojíte se, že je ohroženo vaše zdraví, a to se samozřejmě výrazně podepisuje na vašem každodenním životě a psychice. Proto je důležité vyšetření, které vyloučí vážná zranění. Po vyšetřeních je vhodné (ideálně se souhlasem lékaře) zahájit rehabilitaci a postupně se vrátit do běžného života a ke svým koníčkům.

Nejdříve je třeba vyloučit zlomeniny a závažná poranění

Zdravotní personál obvykle diagnostikuje whiplash na základě příznaků a otázek týkajících se Vašeho zranění. Lékař často prohmatá krk a zjistí jeho pohyblivost. Může také nařídit rentgen krku, aby vyloučil zlomeninu nebo vykloubení či posun kostí. V rentgenových zprávách se často uvádí, že nebyla zjištěna žádná abnormalita, neboť rentgen neodhalí poranění měkkých tkání krku (svaly, vazy, atd.). Rentgenové snímky neposkytují informace o míře bolesti, poskytují pouze ujištění, že nedošlo k žádnému závažnému poranění kostí, a to je samo o sobě dobré. CT vyšetření nebo magnetická rezonance (MRI) mohou zobrazit poškození měkkých tkání přesněji (např. pohmoždění nervů nebo disků), není to ale pokaždé nutné. O těchto vyšetřeních rozhoduje dle stavu pacienta lékař.

Postupně poraněnému místu vracíme stabilitu

Krátce po úraze, v období akutních obtíží, je možné používat krční límec, který vrací stabilitu poraněné páteři a dává jí čas a klid pro zhojení. Důležité je se k límci zbytečně neupínat a využívat ho jen v prvních pár dnech od úrazu. Dále ho můžete využívat hlavně ve vybraných situacích jako je delší doba strávená cestováním nebo v noci z důvodu kvalitnějšího spánku. Dlouhodobé nošení límce dle studií nepřináší po zdravotní stránce žádné benefity. Právě naopak. Může vést ke zbytečnému ochabnutí svalů krční páteře. 

Whiplash není klasické přetížení krční páteře!

Na rozdíl od přetížené páteře nemusí být v tomto případě výhodné výrazné povolenování krčních svalů, silné mobilizace blokád, nebo intenzivní masáž. Naopak whiplash syndrom reaguje dobře na zvyšování stability obratlů pomocí speciálních rehabilitačních cvičení. I to je jedna z indicií, jak může fyzioterapeut rozlišit mezi přetíženou páteří a páteří poraněnou nárazem. Jste po úraze, máte tuhý krk a přesto Vám nedělá dobře jeho uvolnění? Může se jednat právě o whiplash syndrom.

Co pro Vás můžeme udělat ve Fyzio světě?

Pokud to stav dovolí a je vyloučené závažné poškození, nastupuje do boje fyzioterapie. Místo límce Vám pomůžeme s bolestí a otokem pomocí stabilizačního kinesio tapu. Ten je možné aplikovat buď za účelem podpory stability nebo redukce otoku lymfaticky. Základem je opatrné, postupné uvolňování stažených svalů v oblasti krku a ve zřetězených částech těla s vyloučeným mobilizačních a manipulačních technik v místě traumatu. Často může být přínosné uvolnit i svaly „sousedního“ čelistního kloubu, nebo upravit dechový vzorec. Uvolňování jde ruku v ruce s jemným cvičením, které má za cíl podpořit krční stabilitu. Pracujeme v různých polohách od jednoduchých postupně k náročnějším, jejichž účelem je opět získat v krční páteři ztracenou rovnováhu, koordinaci a rozsah. Pomůžeme a poradíme Vám, jak a kdy se vrátit zpátky k Vašim koníčkům a do sportovního života. Správnou a cílenou léčbou získáte zpátky jistotu a radost ze života. Při fyzioterapii whiplash syndromu je třeba být trpělivý. To platí jak pro klienta, tak pro fyzioterapeuta. Pracujeme citlivě, učíme se číst správně reakce těla a stabilitu spíše vracet než ji brát. To jsou základní pravidla péče o klienta s whiplash syndromem. 

Na čem můžete pracovat doma?

 1. Zvládání stresu – Cvičení Body Scan

Skenování těla je cvičení, při kterém se učíte vnímat pocity napětí v těle a vědomě uvolňovat svaly. Tuto techniku lze provést během 30 sekund kdykoli a kdekoli. Pomalu se nadechněte. Pomalu vydechněte. Přeneste svoji pozornost na tělo a vnímejte, kde cítíte tíhu. Soustřeďte se na pocity uvolnění a pokuste se je přenést do ztuhlých částí. Vnímejte, jak se uvolnění šíří do obličeje a čelistí. Dovolte pocitu relaxace proudit skrz ramena přes paže a ruce dolů do břicha, do nohou a chodidel. Vychutnejte si pocit odpočinku, který jste si vytvořili. Pravidelně dýchejte. Nyní pomalu vraťte své vědomí k tomu, co se děje kolem Vás. Všimněte si, jak vaše tělo může zůstat relaxované, zatímco je vaše mysl bdělá.

 1. Rotační cvičení s odporem (bez pohybu)

Jedná se o velmi přínosné a snadné cvičení, které udržuje svaly krku aktivní i ve fázi, kdy vám pohyb hlavou může připadat nepříjemný nebo bolestivý. Cvičení začneme v rovném sedu s chodidly položenými na podlaze. Pravou ruku si položte na pravou tvář. Aniž byste hýbali hlavou, otočte oči doprava a jemně zatlačte do dlaně, jako byste se chtěli podívat přes rameno. Při provádění tohoto cvičení ale k žádnému pohybu nedojde. Tlak držte po dobu 5 sekund s intenzitou do 10% vaší síly. Vyměňte ruce a proveďte stejný cvik na levou stranu. Na každou stranu proveďte 5 opakování.

 1. Cvičení pro zlepšení koordinace a rovnováhy

Toto cvičení je vhodné hlavně pro lidi, kteří mají pocit lehké závratě, točení hlavy nebo pociťují nejistotu v prostoru. Jedná se o trénink koordinace pohybů očí a hlavy spolu s cvičením rovnováhy těla.

Varianta A: Držte pero v pohodlné vzdálenosti před sebou nebo se očima zaměřte na nějaký bod na stěně. Začněte pomalu otáčet hlavou ze strany na stranu, a přitom udržujte pohled upřený na bod před vámi. Opakujte 10 krát na každou stranu. Pokud máte pocit závratě přestaňte, ale zkuste počet opakování navýšit v příštím cvičení.

Varianta B: Držte hlavu v klidu a pohybujte perem, které je asi 20-25 cm před vámi, na jednu a druhou stranu. Pero sledujte pouze očima bez pohybu hlavy. Opakujte 10 krát na každou stranu. Pokud máte pocit závratě přestaňte, ale zkuste počet opakování navýšit v příštím cvičení.

Co Vás nejvíce zajímá:

 1. Jak dlouho bude trvat než se uzdravím?

Většina z Vás se plně zotaví během několika dní nebo týdnů. Bohužel u někoho může trvat i několik měsíců, než dojde k výraznému zlepšení. Je běžné, že během tohoto období mají příznaky různou intenzitu.

 1. Co mohu udělat, abych pomohl/a mému zotavení?

Procesu zotavení nejvíce pomáhá pokračovat v běžných denních činnostech. Whiplash zranění je pro většinu lidi stresující událostí kvůli jeho delšímu průběhu. Studie ukazují, že také techniky na zvládání stresu mohou pomoci v léčbě. Dále je dobré krk zbytečně nevystavovat zatížení během fáze hojení a samozřejmě pravidelně cvičit, ideálně pod vedením fyzioterapeuta.

 1. Mohu provádět stejné činnosti jako předtím?

V počátku hojení je dobré přizpůsobit některé činnosti péči o krk a nepřetěžovat ho, např. dlouhým sezením u počítače. Buďte přizpůsobiví a snažte se najít nové způsoby, jak činnost provést bez bolesti. Postupně byste však měli pokračovat v běžných činnostech, nejlepší je proto zůstat aktivní a mírně cvičit.

 

12 rad na závěr

 1. Pokud máte podezření na poranění krční páteře – vyhledejte lékaře.
 2. Ačkoli je bolest krku běžná bezprostředně po úrazu, někteří lidé pociťují bolest až po několika hodinách, dnech nebo dokonce týdnech. Pozdější nástup příznaků neznamená vážnější zranění, ale bez ohledu na to, kdy bolest začne, neignorujte ji.
 3. Whiplash zranění by neměli brát na lehkou váhu hlavně osoby s podobným zraněním v anamnéze, s delším a hubeným tvarem krku a hypermobilní jedinci.
 4. U starších lidí a u těch, kteří již mají problémy s krční páteří, může dojít k vážnějšímu poranění častěji než u mladších lidí.
 5. Vyvarujte se sezení se shrbenými zády nebo na židlích bez opěradla. Změňte polohu ještě před tím, než ucítíte tuhost nebo bolest krku. Zkontrolujte, zda máte při práci uvolněná ramena. Pokud se vaše nohy pohodlně neopírají o podlahu, zkuste použít podnožku. Při práci na druhém monitoru se otáčejte na židli celí a šetřete si krk.
 6. Vyhýbejte se nebo alespoň omezte dobu, kdy máte hlavu skloněnou k obrazovce notebooku nebo telefonu. Mít skloněnou hlavu znamená, že vaše krční svaly musí pracovat 4 až 5krát intenzivněji, než kdybyste měli hlavu ve vzpřímené poloze. Proto je dobré vymyslet alternativní polohy v situaci, když mobil nebo notebook nemůžete odložit. V případě mobilu místo psaní zpráv telefonujte a používejte reproduktor nebo sluchátka. K notebooku si pořiďte externí klávesnici, abyste ho mohli položit na vyvýšené místo. Ideální je, pokud by Vaše oči byly v rovině s horní hranou monitoru, a to ve vzdálenosti 50 až 75 cm. Také se vyhněte držení telefon mezi hlavou a ramenem.
 7. Nejlepší spánková poloha je vleže na boku nebo na zádech. Vyhněte se spánku na břiše, protože je nutný plný rozsah krku do rotace. Zásadní pro spánek je poloha krku v neutrální pozici. Pokud například spíte na boku, podívejte se do zrcadla a zkontrolujte, jaká je vzdálenost mezi uchem a špičkou ramene. Výška vašeho polštáře by měla odpovídat této vzdálenosti (jinak je páteř celou noc v úklonu).
 8. Často kladenou otázkou je, jaký je nejlepší polštář? Neexistuje žádný nejlepší. Co vyhovuje jednomu člověku, nemusí být pohodlné jinému. Proto nemusíte polštář nutně měnit. Záleží na tom, jak pohodlně se Vám na něm spí.
 9. Po whiplash zranění je často přítomný strach z pohybu, který by mohl být bolestivý. Dlouhodobá nehybnost (víc než několik dní) může způsobit, že svaly na krku, ramenou a zádech ztuhnou a zeslábnou – a tak si vlastně celý proces léčby a bolestivého období ještě prodloužíte.
 10. Fyzioterapie pracuje na návratu stability a bezpečí flexibility krční páteře, zaměřuje se na správné držení těla a učí Vás relaxačním technikám pro rychlejší zotavení.
 11. Únava je typickým symptomem po whiplash zranění, poslouchejte své tělo a odpočívejte.
 12. Myslete pozitivně, většina lidí se po tomto zranění plně zotaví do 3 měsíců.

V PŘÍPADĚ OBTÍŽÍ SE NA NÁS NEVÁHEJTE OBRÁTIT, RÁDI VÁM POMŮŽEME.

Objednejte se k nám

Akutní případy objednáváme v Praze obvykle do 24 hodin.
Telefonicky Vás kontaktujeme a naplánujeme přesný termín. V pracovní době do 60 minut.

Nebo nám rovnou zavolejte

Kdykoli v pracovní době přesný termín společně domluvíme ihned telefonicky.

Adresa.

Fyzio svět s.r.o.
Čechova 587/29
Praha 7, 170 00
Klinika se nachází ve 4. patře (s výtahem v mezipatře). S vynesením kočárku Vám rádi pomůžeme.

MHD: Nejbližší zastávka Letenské náměstí je dobře přístupná tramvají ze stanic metra Hradčanská (A) a Vltavská (C).
Autem: V sousední ulici Nad Královskou oborou můžete využít fialové zóny s platbou v parkovacích automatech. Parkovat můžete také 2h zdarma v nově otevřeném obchodním Centru Stromovka (10 min chůze).

Zobrazit v mapách
Kontakt a otevírací doba

Naše
Kontakty.

Kontakt.

Otevírací doba.

Pondělí
07:00 - 20:00
Úterý
07:00 - 20:00
Středa
07:00 - 20:00
Čtvrtek
07:00 - 20:00
Pátek
07:00 - 20:00