Rozhovor o metodě Ludmily Mojžíšové

Autor: Mgr. Klaudia Michalčinová, 10. prosince 2021

Rozhovor vznikl při spolupráci fyzioterapeutky Mgr. Klaudie Michalčinové a Mgr. Aleny Dvořákové v rámci jejího projektu Průvodkyně neplodností.

Proč se metodou Ludmily Mojžíšové (MLM) vlastně zabýváte? Čím Vás zaujala?

Gynekologická problematika mě odjakživa zajímala, a tak trochu jsem doufala, že se mi povede do ní proniknout, ale ještě jsem nevěděla jak. S metodou Ludmily Mojžíšové jsem se poprvé potkala během studia na vysoké škole. Když jsem se dozvěděla, že pomocí fyzioterapie je možné pomoct vzniku nového života, velmi mě to fascinovalo a hned jsem věděla, že to je něco, čemu se chci profesně věnovat. Tehdy to ale byla pro mě velká neznámá, nechápala jsem souvislosti a na celou metodu jsem se dívala s úžasem a respektem.

Co je to vlastně MLM?

Metoda Ludmily Mojžíšové je rehabilitační metoda, která léčí funkční poruchy pohybového aparátu. Metoda je výsledkem celoživotní systematické práce, kterou paní Mojžíšová věnovala rehabilitaci a snad nejznámější je proto, že léčí některé druhy ženské i mužské sterility. Funguje na principu existence reflexních vztahů mezi páteří a vnitřními orgány. To znamená, že pokud dojde k poruše v oblasti páteře (nejčastěji blokáda ale i výhřez meziobratlové ploténky apod.) tak se porucha projeví i v odpovídajícím vnitřním orgánu a naopak. Pokud tento stav přetrvává dlouho, nebo je neléčený, zvyšuje se napětí hladké i kosterní svaloviny dotčených struktur. Pokud mluvíme o gynekologické problematice, potíže v oblasti bederní páteře či kříže můžou způsobit napětí hladké svaloviny vejcovodu, dělohy i pochvy, což pak vede k potížím s otěhotněním, ženy můžou trpět nepravidelnou či bolestivou menstruací apod. Ludmila Mojžíšová léčila příčinu, tzn. odstraňovala tyto poruchy v pohybovém aparátu.

Pro koho je vhodná?

Metoda je určena primárně ženám, které mají potíže s otěhotněním. Léčba metodou Ludmily Mojžíšové je však také vhodná i v případě bolesti páteře, pánve, hlavy či kloubů, pro lidi se skoliózou, špatným držením těla, dokonce i pro těhotné ženy (až do porodu). Po porodu a uplynutí šestinedělí může žena znovu začít cvičit, aby se rychleji dostala do formy. Další indikací k léčbě jsou interní, gynekologické a urologické potíže jako zácpa, únik moče, nepravidelná či bolestivá menstruace, anovulace, bolestivý pohlavní styk či anorgasmus. Metodou je možné léčit i děti, starší jedince, ale také muže.

Je pro někoho nevhodná?

Metoda je vhodná téměř pro každého, avšak i tady se najdou výjimky. Někdy je potřeba nějaké cviky upravit, modifikovat nebo úplně vyřadit, proto bych doporučovala individuální konzultaci s odborným fyzioterapeutem.

Co konkrétně metoda LM obnáší?

Metoda obnáší detailní a důkladné vyšetření fyzioterapeutem, který vás také poučí o tom, co všechno bude součást léčby a jak metoda funguje. Spolupráce a motivace pacienta je téměř polovina úspěchu léčby. Základním prostředkem metody je aktivní cvičení, které vykonává pacient samostatně v rámci domácí terapie a fyzioterapeut kontroluje správné provádění cviků. Součástí léčby je i kontrola stavu svaloviny pánevního dna, která se provádí přes konečník. Během tohoto vyšetření fyzioterapeut hmatá svaly pánevního dna a v případě zvýšeného napětí či bolesti svaly specificky uvolňuje. Přes konečník je možné také vyšetřit kostrč a zjistit, jestli se tady nacházejí místa se zvýšenou bolestí, případně jestli kostrč správně pruží. Neméně důležitou části léčby je uvolnění případných blokád páteře nebo kloubů. Délka léčby je individuální ale průměrně je to 3 až 6 měsíců.

Jak často se musí cvičit? A jak dlouho trvá cvičení?

Pro úspěšnost metody je nutné, aby žena vykonávala domácí cvičení každý den. Paní Mojžíšová doporučovala cvičit 2x denně a každý cvik opakovat 20x, celková doba cvičení se tedy mohla natáhnout i na 45 minut až hodinu. Já striktně netrvám na těchto číslech. Myslím si, že najít 2x denně 45 minut na cvičení si v dnešní době neumíme představit. Snažím se doporučení přizpůsobit dnešní moderní ženě, a proto si myslím, že bohatě stačí cvičit 1x denně po dobu 20-30 minut. Cvičení má přinášet hlavně radost, odpočinek, zklidnění mysli, a proto by se na to žena měla těšit. V žádném případě to nesmí vyvolávat pocity stresu a časové tísně, protože tento negativní emoční stav zabrání uvolňování potřebných endorfinů během cvičení. Svým pacientkám radím, že pokud se stane, že nějaký den nestíhají nebo mají velmi náročný den tak ať raději cvičení vynechají. Je tedy lepší cvičit 4-5x/týden s radostí než 7x/týden „jen abych to už měla za sebou“.

Některé ženy cvičí MLM podle YouTube – bez návštěvy u fyzioterapeuta, co si o tom myslíte?

Metoda Ludmily Mojžíšové má svoje pravidla a řád. Cvičení by mělo vždy předcházet důkladné vyšetření fyzioterapeutem, takzvaně od hlavy až k patě, aby se odhalily případné odchylky v držení těla, zvýšené napětí v určitých svalech nebo nevhodný způsob zapojování svalů do pohybu. Fyzioterapeut pak musí vyšetřený nález promyslet, zhodnotit a zvážit čím nebo kde začít léčit. Pokud Vám na základě tohoto vstupního vyšetření doporučí léčbu podle Ludmily Mojžíšové, mělo by následovat vysvětlení, z čeho se metoda skládá, co se od Vás bude očekávat, jak dlouho bude léčba trvat apod. Fyzioterapeut může také na základě svých zkušeností a praxe metodu kombinovat i s dalšími fyzioterapeutickými technikami nebo metodami cvičení tak, aby se dosáhlo cíleného efektu a terapie byla ušita na míru Vám, resp. Vašim potížím. Pokud však tento krok přeskočíte a rovnou si vyhledáte samotné cviky na internetu, Vaše snaha možná nepřinese efekt. Oči a ruce fyzioterapeuta totiž nemůže nahradit žádné video nebo instruktážní text. Správný postup je z mého uhlu pohledu takový, že nejdříve žena navštíví fyzioterapeuta a pokud se po několika návštěvách zaučí a cviky ovládá, pak může klidně pokračovat ve cvičení sama.

Jak se pozná dobrý fyzioterapeut MLM?

Nechci rozdělovat fyzioterapeuty na ty dobré a špatné. Každý má svůj postup ověřený praxí a znalostmi, který mu vyhovuje a funguje. Avšak kvalitního fyzioterapeuta poznáte tak, že si Vás nejdříve pečlivě vyšetří, a to jednak slovně (doptá se na konkrétní potíže, stesky, přání…) a také fyzicky, tzn. podívá se na Vás od hlavy až k patě. Nad vyšetřením přemýšlí a následně vysvětlí, kde vidí problém, na co je nutné se v terapii zaměřit a navrhne terapeutický postup. Ptá se Vás, jestli s tím souhlasíte. Protože cestu k výsledku musí ujít také pacient, není to jenom snaha fyzioterapeuta.

Některé fyzioterapeutky MLM pořádají víkendové kursy, kde se tato metoda učí, je to podle Vás vhodné? Není lepší osobní návštěva u fyzioterapeuta?

Jak jsem už psala výše, oči a ruce fyzioterapeuta nenahradí pouze slovní instruktáž ani video. V rámci skupinových cvičení není možné odhalit a léčit individuální potíže. Správný postup by z mého úhlu pohledu měl být takový, že žena nejdříve navštíví fyzioterapeuta a absolvuje několik individuálních terapii. Pokud se její stav zlepší, žena se zaučí a cviky ovládá, ale přesto by ještě chtěla mít nad sebou „dohled“, pak může vyhledat skupinové lekce vedené fyzioterapeutem. Opačný postup však nedoporučuji.

MLM řeší i pánevní dno ženy. O pánevním dnu se dnes často mluví, proč se s ním máme vlastně zabývat? Existují různé semináře, které pánevní dno údajně zlepšují, co si to tom myslíte? A je vůbec dobré pánevní dno posilovat?

Pánevní dno je důležitá součást lidského těla. Jedná se o poměrně malou svalovou skupinu s ohromným významem. Tyto svaly nesou pohlavní orgány, v těhotenství dělají podporu děloze a miminku, na jejich stavu a kondici záleží intenzita sexuálních prožitků, schopnost vyprazdňování moče i stolice ale také i vypuzení miminka při porodu. Jsou velmi důležité při dýchání, podporují a stabilizují také naši páteř. Tady vidíte, že opravdu není jedno, v jakém napětí jsou tyto svaly nebo jestli se aktivují správně…Nevýhodou je, že se na svaly pánevního dna nemůžeme podívat a zkontrolovat, jak pracují. Tato část lidského těla bývá často ignorována a mnohé ženy o svém pánevním dnu roky neví, neví, kde se nachází, jak pracuje a jestli vůbec pracuje. Semináře zaměřené na pánevní dno můžou ale také nemusí být dobré. Vše záleží na tom, kdo seminář vede a jak hluboké jsou jeho vědomosti. Ve fyzioterapii se díváme na celé tělo komplexně, to znamená, že i v případě problémů s početím neřešíme jenom pánevní dno, to by byla velká chyba! Lidské tělo je dokonale propojeno, pánevní dno souvisí s bránicí, se svaly v oblasti úst ale také i se svaly na noze! Terapie je tedy opravdu globální, aby pojala všechny tyto smyčky a řetězce. Častokrát se stává, že pánevní dno je v 100% kondici, není tam žádný problém, naopak je nutné řešit okolité části těla….Proto semináře zaměřené pouze na tuto jednu část těla nemusí přinášet efekt. Doporučuji tedy pořádně promyslet komu svěříte své tělo. Co se týče posilování pánevního dna, ze strany žen je to velmi častý dotaz. Pánevní dno není vždy nutné posilovat. To je mýtus. Nejdříve je nutné pánevní dno důkladně vyšetřit (přes pochvu nebo přes konečník). Zkušený fyzioterapeut toto vyšetření provádí rutinně takže se není čeho bát. Během vyšetření fyzioterapeut zjistí sílu a výdrž pánevního dna, schopnost aktivace a relaxace, vyšetří, jestli se pánevní dno zapojuje při kašlání a jestli dobře spolupracuje s břišními svaly. Dále terapeut svaly zevnitř nahmatá a přesně ví, jestli je pánevní dno ochablé nebo naopak až přeposilované. Častý je kombinovaný nález, tzn. část svalů je slabá, část velmi silná, je tam nerovnováha, kterou je nutné nejdříve vyladit a upravit napětí svalů. Teprve pak je žena instruována a poučena o tom, jakým způsobem má svaly aktivovat, jak je má uvolňovat, jak často má cvičit apod. Pokud se tento krok přeskočí a žena začne na tomto nerovnovážném a nevyšetřeném terénu svaly posilovat, nepřinese to buď žádný efekt, nebo jenom minimální, v některých případech se stav může také zhoršit.

Říká se, že pro dobrou plodnost ženy není zrovna vhodné nadměrné posilování břišních svalů. Můžete to nějak rozvést, proč?

U břišních svalů je to něco podobné jako u pánevního dna. Panuje mýtus, že břicho je nutné posilovat. Není to ale úplná pravda. Nejdříve doporučuji tělo vyšetřit fyzioterapeutem, který by už od prvního pohledu měl vidět, jestli se břišní svaly zapojují rovnoměrně, jestli jsou silné, jestli dobře spolupracují se zádovými svaly nebo se svaly pánevního dna. Velmi často nacházíme během vyšetření nerovnováhu, to znamená že povrchové svaly se přehnaně zapojují do všech činností, jsou tedy až přeposilované zatím co okolní trupové svaly jsou slabší. Pokud převažuje aktivace nějakého svalu, ty další se nemůžou ve funkci projevit (protože jsou slabší, není tam vytvořena spolupráce apod.). Extrémně přeposilované břišní svaly poznáte tak, že svaly jsou vyrýsované, na břiše vidíte tzv. cihličky nebo pekáč buchet, jak se tomu s oblibou říká ve fitness. Avšak z hlediska funkce a fungování svalů to je velmi neekonomické a neefektivní, aby jeden sval pracoval na 150% a zbylé svaly pracovaly míň nebo vůbec. Navíc zvýšené napětí břišních svalů se přenáší na vnitřní orgány, které jsou také v napětí. Člověk o tom nemusí vůbec vědět, léta nemusí mít žádné bolesti, ale problém spočívá v tom, že vnitřní orgány pracují dlouhodobě ve zvýšeném napětí, což se projeví jako pálení žáhy nebo reflux, nepravidelná stolice nebo zácpy a v případě malé pánve to může být napětí svalů dělohy, vejcovodů nebo pochvy a to jak jsme si už říkaly předtím, může vést k bolestivé menstruaci či problémům s otěhotněním.

Může MLM pomoci i nějak jinak než při léčbě neplodnosti?

Metoda Ludmily Mojžíšové je vhodná i pro urologické, interní či ortopedické potíže. Co se týče těch gynekologických potíží, kromě problémů s početím metoda upravuje nepravidelnou menstruaci nebo zmírňuje až odstraňuje menstruační bolesti. Po léčbě se může obnovit ovulace, zmírnit nebo i zmizet bolest při pohlavním styku apod. Léčba je vhodná i při úniku moče nebo zácpě. Metodu lze využít i v případě bolesti páteře, pánve, hlavy či kloubů, je vhodná pro lidi se skoliózou, se špatným držením těla. Cvičit můžou i těhotné ženy až do porodu a pak následně ženy po šestinedělí. Metoda je vhodná pro ženy, muže, děti i seniory.

Co si myslíte o hormonální józe? Dá se kombinovat s MLM?

Hormonální jóga je fajn, sama jsem absolvovala kurz abych se ji naučila a pocítila její účinky na vlastní kůži. Pokud již pacientka tuto sestavu zná a cvičí, určitě to není na škodu a může pokračovat ve cvičení i v kombinaci s cviky podle Ludmily Mojžíšové. Ve své praxi s oblibou využívám dechovou techniku Bastrika pránajáma, která se v hormonální józe často používá. Velkou výhodou této techniky je aktivace a stimulace metabolismu ale také tzv. vnitřní masáž břišních orgánů, čím dochází k aktivaci hladké svaloviny a upravuje se tím činnost trávicího systému.

Pracujete na rozsáhlé studii v rámci svého doktorského studia, můžete nám o ní něco říci?

Studie, kterou aktuálně provádím zkoumá vliv fyzioterapie jako přípravy pohybového aparátu před umělým oplodněním. Navázala jsem spolupráci s několika pražskými centry asistované  reprodukce a jsem toho názoru, že při potížích s otěhotněním by měla být fyzioterapie nedílnou součást léčby. Jedná se o to, že cvičením specifických cviků se zlepšuje prokrvení v oblasti malé  pánve, snižuje se bolestivost a uvolňuje se zvýšené napětí pánevních vazů, hladké i kosterní svaloviny. Moje výzkumná studie spočívá v tom, že nabízím tříměsíční rehabilitační léčbu ženám, které už v minulosti absolvovaly minimálně 1x umělé oplodnění (IVF nebo KET) a plánují absolvovat další umělé oplodnění a v mezidobí, v čase, kdy se plánuje další IVF se ženy léčí po pohybové stránce. Cílem studie je prokázat, že léčba neplodnosti pomocí kombinace fyzioterapie a metod asistované reprodukce zvyšuje šanci na otěhotnění. V této chvíli jsem již ukončila nábor nových pacientek a postupně začnu zpracovávat výsledky.

Jak se k Vám můžou ženy objednat? Koho přijímáte do terapie?

Moje kapacitní možnosti jsou bohužel značně omezené ale pacientky přijímám v soukromé ambulanci Fyzio Svět na Praze 7. Objednat se ke mně můžou ženy s gynekologickou problematikou, tzn. ženy které trápí bolestivá menstruace, bolestivý pohlavní styk, ženy, které se snaží otěhotnět nebo jsou těhotné a mají bolesti, ženy které se připravují na porod nebo již porodily, ženy které trápí poporodní bolesti, rozestup břišních svalů, únik moče, bolesti v oblasti pánve nebo kostrče…..Spektrum diagnóz je široké a na věku žen nezáleží. Ve Fyzio světě jsem součástí celého týmu fyzioterapeutů specializovaných na gynekologická témata. Jsem za to ráda, těžší případy spolu pravidelně konzultujeme a předáváme si nabyté cenné zkušenosti.

Shrnutí autorky Mgr. Klaudie Michalčinové

MLM vznikala v 80. letech 20. století, od té doby se však mnoho změnilo. Obecně v medicíně došlo k posunu, jsou známé novější postupy jak v diagnostice i v terapii. Také dnešní tempo a životní styl populace je jiný než v minulém století, kdy metoda vznikala. Zvýšil se věkový průměr prvorodiček. Ženy tráví většinu dne v sedě a v porovnaní s minulostí mají buď mnohem méně pohybu nebo naopak mají až přehnaně mnoho a nezdravého pohybu. V dnešní moderní fyzioterapii se kromě metody Ludmily Mojžíšové využívají i mnohé další fyzioterapeutické techniky nebo metody, a to nejenom při léčbě gynekologických potíží. Proto bych chtěla jenom upozornit, že najít fyzioterapeuta, který využívá v léčbě pouze MLM může být docela obtížné, protože fyzioterapeuti kombinují přístupy v léčbě tak, aby byla pacientovi tzv. ušita na míru. Proto doporučuji nehledat fyzioterapeuta, který se „specializuje na MLM“ ale který se „specializuje na potíže v oblasti
gynekologie“.

Adresa.

Fyzio svět s.r.o.
Čechova 587/29
Praha 7, 170 00
Klinika se nachází ve 4. patře (s výtahem).

MHD: Nejbližší zastávka Letenské náměstí je dobře přístupná tramvají ze stanic metra Hradčanská (A) a Vltavská (C).
Autem: V sousední ulici Nad Královskou oborou můžete využít fialové zóny s platbou v parkovacích automatech. Parkovat můžete také 2h zdarma v nově otevřeném obchodním Centru Stromovka (10 min chůze).

Zobrazit v mapách

Objednejte se.

Pacienty objednáváme obvykle do 3 dnů, akutní případy do 24 hodin.

Preferovaný datum a čas

Kontakt a otevírací doba

Naše
Kontakty.

Kontakt.

Otevírací doba.

Pondělí
07:00 - 19:00
Úterý
07:00 - 19:00
Středa
07:00 - 19:00
Čtvrtek
07:00 - 17:00
Pátek
07:00 - 17:00