Metoda Ludmily Mojžíšové ve 21. století

Autor: Mgr. Hana Žáková PhD., 21. května 2020

Ludmila Mojžíšová byla významná osobnost české rehabilitace 20. století, která je známá tím, že se zaměřovala na ženy s problémy s otěhotněním. Vyvinula metodu, kterou původně úspěšně léčila klienty s bolestmi zad. Později se náhodou ukázalo, že ženy, které se snažily roky otěhotnět a běžná léčba neplodnosti u nich nezabírala, po této léčbě otěhotněly. Pozitivní dopad zaznamenala i v léčbě např. bolestí hlavy, menstruačních bolestí, nepravidelnosti menstruačního cyklu atd. 

Metodu ale bylo nutné lépe ověřit, začala proto spolupracovat se známým gynekologem prof. Evženem Čechem. Vytvořili studii, kde ze skupiny 105 sterilních (neplodných) žen, které se léčily její metodou, otěhotnělo 35%. Veřejnosti svoje úspěchy poprvé prezentovala v roce 1984 na celostátním sjezdu gynekologů v Bratislavě. V roce 1990 na doporučení prof. MUDr. Vladimíra Jandy (odborníka v oboru rehabilitace) byla metoda schválena jako “Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou L. Mojžíšové”.

U jakých potíží může metoda pomoci

Gynekologické diagnózy

 • funkční ženská sterilita (vratná neplodnost) – úspěšnost 34%
 • infertilita (neschopnost donosit plod) charakterizována častými potraty
 • poruchy cyklu – bolestivá menstruace, absence nebo nepravidelnost cyklu, úprava délky cyklu a intenzity menstruačního krvácení
 • zvýšení úspěšnosti asistované reprodukce
 • bolesti při pohlavním styku, chybění orgasmu
 • bolesti v těhotenství a příprava na porod – se souhlasem gynekologa lze provádět uvolnění svalů pánevního dna 2-3 týdny před porodem pro jeho snadnější průběh
 • inkontinence moči i stolice (pokud není přítomna jiná strukturální porucha), retence (zadržování) moči
 • oslabení svalů pánevního dna – např. po gynekologických a urologických operacích
 • retroverze (záklon) dělohy
 • aktivní jizvy a srůsty po zánětech nebo břišních operacích
 • časté záněty (endometrióza), ale i záněty močových cest nebo ledvin, atd.

Mužská neplodnost

 • Ve 37% případů má statisticky významný vliv na úpravu spermiogramu

Bolesti páteře a pohybového systému

 • bolesti zad, krční páteře a hlavy, blokády kloubů páteře
 • skoliózy u dětí mladších 15ti let
 • bolestivá kostrč
 • bolesti kyčlí

Pokud máte pochybnosti, zda by mohla Metoda L. Mojžíšové právě u Vaší diagnózy pomoci, kontaktujte nás, rádi Vám poradíme a vše vysvětlíme.

Metoda L. Mojžíšové v praxi

Aktivní cvičení

Většina lidí má představu, že Metoda L. Mojžíšové se skládá pouze ze sestavy cviků k usnadnění otěhotnění. Tyto cviky jsou sice velmi chytře zvoleny s cílem ovlivnit nejčastější patologie (nedostatky) u žen s funkční sterilitou, ale z pohledu fyzioterapie jsou to spíše běžné cviky. Zaměřují se na zlepšení pohyblivosti páteře a pánve, uvolnění křížokyčelního kloubu (SI) a posílení, popř. protažení, svalů, které ovlivňují vzájemnou polohu páteře, pánve a kostrče. Nejzásadnější pro L. Mojžíšovou bylo posílení hýžďových svalů. Některé cviky z této sestavy ženy cvičily až 40x denně! Počet opakování se postupně zvyšoval každý týden. 

Ačkoliv je tato sestava cviků páry, které nemohou otěhotnět, nejvyhledávanější, tvoří pouze menší část celé metody. 

Mobilizace

Tato metoda se převážně zabývá svalovinou pánevního dna, kterou reflexně ovlivňuje. K tomu slouží mimo aktivního cvičení i speciální terapeutické techniky, tzv. mobilizace důležitých kloubů těla, které se využívají k odstranění blokád. Mobilizace L. Mojžíšová zaměřila především na blokády žeber, páteře včetně kostrče a oblast pánve, které ve fyzioterapii využíváme nejvíce. Pokud tedy chcete řešit neplodnost je vhodné navštívit fyzioterapeuta, který je vzdělaný v této Metodě a má tyto znalosti. 

Metoda L. Mojžíšové vychází z vertebroviscerálních (tzn. bolesti zad se propagují do vnitřních orgánů) a viscerovertebrálních vztahů (tzn. poruchy vnitřních orgánů se propagují do bolestí zad). Tyto vztahy jsou největším přínosem pro obor fyzioterapie. Např. 5. žebro má přímý vliv na křížokyčelní (sakroiliakální nebo SI) kloub, 7. žebro má zase vliv na hodnoty spermiogramu u mužů. Úspěšně tedy může Metoda pomoci nejen ženám s funkční sterilitou, ale i mužům. Celé tělo je funkčně velmi provázané a L. Mojžíšová řadu důležitých vazeb vypozorovala a popsala.

Mobilizace kostrče per rectum

Důležitou částí Metody L. Mojžíšové je právě mobilizace kostrče přes konečník. Provádí se po tom, co klient úspěšně podstoupil mobilizace žeber, pánve a páteře. Tělo je pak připraveno bezpečně se vzdát blokád a napětí i v klíčovém pánevním dnu. Součástí přípravy na mobilizaci je několikatýdenní domácí aktivní cvičení. Rozhodující je, jak tělo na léčbu reaguje. Z tohoto důvodu vyšetření kostrče neprovádíme během první terapie. Klient je vždy srozuměn s postupem léčby a k technice přistupujeme s jeho souhlasem. Ne u každého klienta je nutné mobilizovat kostrč per rectum. V případě, že v oblasti kostrče a pánevního dna nenacházíme primární problém a tělo reaguje dobře na zvolený postup léčby, nemusíme k mobilizaci přistoupit vůbec.

Tuto techniku provádíme nejčastěji po skončení menstruace. Napětí svalů pánevního dna je v tomto období nejnižší, tudíž se s ním nejlépe pracuje a efekt je pak dlouhodobější. Mobilizací kostrče docílíme lepšího prokrvení svalů pánevního dna a tím i gynekologických orgánů. 

V den vyšetření doporučujeme dodržovat dostatečný pitný režim – 2-3 litry tekutin. Před mobilizací kostrče klientce nahřejeme křížovou oblast. Samotnou techniku pak provádíme vleže na břiše pro větší uvolnění klientky. Vyšetření trvá zpravidla 10-15 min a bývá klientkami dobře snášeno. Po mobilizaci kostrče doporučujeme vyhýbat se po dobu 4-6 h pozici v sedě, protože tlak na kostrč by ji mohl opět vrátit do nevhodného postavení. Leh, stoj a chůze jsou možné. 

Zdokonalení metody současnými postupy fyzioterapie

Cílená diagnostika

Svaly pánevního dna mohou být přetížené i oslabené. Léčba pánevního dna se v těchto případech zcela liší. Někdy je v nadměrném napětí pouze část svalů pánevního dna a jiná část může být naopak příliš uvolněná. Proto je zásadní provést důkladnou vstupní diagnostiku. V době L. Mojžíšové se kladl důraz na přesné dodržování postupů a ke každému klientovi se tedy přistupovalo stejně. V současnosti jsou vysokoškolsky vzdělaní  fyzioterapeuti schopni hledat efektivnější postupy léčby podle aktuálního stavu klienta.

Individualizovaná sestava cviků

Podobně je tomu i u cvičení. Upouští se od striktního dodržování sestavy cviků. Volíme individuální přístup, kdy je každý cvik klientovi “šitý na míru”. Často se stává, že některé cviky místo aktivace pánevní dno cíleně relaxují a naopak. Jistě Vás zajímá, proč tomu tak je. V době, kdy Metoda L. Mojžíšové vznikla, pracovaly ženy převážně fyzicky. Svaly pánevního dna měly spíše přetížené a bylo tedy nutné je relaxovat. V současnosti ženy tolik fyzické aktivity nemají. Pracují především v kancelářích, a proto je problém s pánevním dnem opačný. Naším cílem je tyto svaly ve většině případů naopak posilovat.  

Cviky, které klientům dáváme, doplňujeme o nácvik správného dýchání s využitím bránice. Brániční dech podporuje lepší prokrvení vnitřních orgánů, včetně gynekologických. 

Uvolnění napětí orgánů a jizev

Nezapomínáme ani na cílenou léčbu břišních orgánů pomocí jemné plošné viscerální masáže, kterou se čeští fyzioterapeuté naučili poměrně nedávno od francouzského lékaře Dr. Barala (koncept Viscerální manipulace). V některých případech se jedná o velmi účinnou pomoc v urychlení léčby, obzvláště u klientů s jizvami nebo dokonce srůsty v oblasti břicha. 

V případě přítomnosti jizev musíme určitou pozornost věnovat i jim. Stavy po různých břišních operacích, i laparoskopických, mohou totiž vést ke vzniku srůstů. Srůsty v břišní dutině pak zhoršují funkci vnitřních orgánů a mohou způsobit funkční sterilitu. K ošetření jizev používáme měkké techniky, které pak klienti provádějí pravidelně samostatně doma, tím se nám daří dlouhodobě docílit uvolnění této oblasti. Velký efekt má také fasciální manipulace, která odstraňuje adheze v okolí jizev a obnovuje kluznost vrstev hlubokých hlubokých fascií. 

Fasciální manipulace

Ve vybraných případech používáme při léčbě neplodnosti techniky fasciální manipulace. Jedná se o moderní metodu vyvinutou týmem vědců a lékařů italské Univerzity v Padově. Fasciální manipulace pomáhá harmonizovat napětí v řetězcích fascií (plošné vazivové tkáně propojující celé tělo). Princip této techniky spočívá v tom, že postupně odstraňujeme různé kompenzace, které si organismus vytvořil, vrstvu po vrstvě jako slupky cibule. Pokud odstraníme jednu vrstvu, může se nám ukázat jiný problém. To nám pomáhá řešit napětí v pohybovém systému těla komplexně a dlouhodobě. 

Trénink core cvičením DNS

Využíváme také dynamickou neuromuskulární stabilizaci (DNS) podle prof. Koláře, která se výborně hodí k posílení hlubokých svalů trupu. Toto je velká výhoda oproti původní sestavě cviků. Pokud totiž chceme dosáhnout dlouhodobého efektu léčby musíme ovlivnit i mozek, který svaly řídí. Během jakéhokoliv pohybu mozek nejprve vysílá signály hlubokým stabilizátorům trupu a až poté aktivuje svaly povrchové. Mezi hluboké stabilizátory patří bránice, pánevní dno, hluboké svaly břicha a páteře. Všechny tyto svaly musí vzájemně spolupracovat, pokud tomu tak není dojde k přetížení. Přetížení se ale klinicky neprojeví na hlubokých svalech, ale na těch povrchových např. bolestí hlavy, krční nebo bederní páteře nebo bolestí kloubů končetin. Zde je vidět, jak zásadní roli pánevní dno hraje. Je jedno jestli jsou jeho svaly přetížené nebo oslabené. Zásadní je, že jeho spoluhráči za těchto okolností nemohou plnit správně svou funkci. 

Na svalech pánevního dna “leží” ženské pohlavní a močové orgány. Pokud jsou tyto svaly ve zvýšeném napětí, přenáší se to i na gynekologické orgány (vaječníky, vejcovody, dělohu a pochvu) a urologické orgány, které pak nefungují normálně. Toto napětí navíc mění postavení kostrče, která může být tažena směrem dopředu nebo do strany. Tuto změnu postavení kostrče velmi často nacházíme u klientek s funkční ženskou sterilitou. Kostrč totiž tvoří základnu páteře a její chybné postavení výrazně ovlivní nejen plodnost, ale i stabilitu celé páteře. 

Je metoda vhodná i pro muže?

Ludmila Mojžíšová často zmiňovala, že se nejedná pouze o sterilitu ženy, ale o sterilitu páru. I mužům se tedy doporučuje absolvovat léčbu Metodou L. Mojžíšové pro zvýšení pravděpodobnosti početí. V dnešní době je uváděna 40% sterilita na straně muže a 40% sterilita na straně ženy. 20% tvoří kombinace příčin na straně muže a ženy.

Zlepšení spermiogramu ve 37% případů

Terapeutické postupy podle Metody L. Mojžíšové pomáhají i mužům, především ke zlepšení spermiogramu. V dnešní době má až polovina mužů hodnoty spermiogramu pod normou a to je důvod neplodnosti některých párů. V roce 1990 byly za normu považovány hodnoty 40 milionů spermií na 1 ml ejakulátu, v roce 2000 to bylo 20 milionu a v roce 2010 dokonce 15 milionů na 1 ml. Z čehož vyplývá, že se plodnost mužů postupně snižuje. Vinu na tom má bezesporu nedostatek pohybu, kouření, alkohol a stres.  

Doporučení pro muže

Mužům doporučujeme neprovozovat dálkovou cyklistiku a běh, nenosit upnuté kalhoty, mobilní telefony v kapsách u kalhot, nevystavovat se příliš vysokým teplotám (saunování, horké koupele atp.) a především nepokládat při práci notebook na klín. Tyto faktory zvyšují teplotu právě v místech, kde to není žádoucí. Spermie totiž ke svému zrání potřebují teplotu nižší než je běžná tělesná teplota. Za těchto okolností nemohou orgány malé pánve produkovat kvalitní spermie. 

U mužů nedochází k poklesu kvality spermií s věkem, jako je tomu u ženských vajíček. Kvalitu ale ovlivňují jiné faktory, např. užívání antibiotik, virózy, infekce pohlavních či močových cest. Normální hodnoty spermiogramu se opět obnoví po dvou až třech měsících po nemoci.

Tedy i muž toužící po dítěti by měl zahájit pohybovou léčbu, kterou zaměřujeme nejčastěji na změnu dechového stereotypu, ovlivnění vnitřních orgánů, ošetření fascií (obaly svalů), uvolnění trigger pointů (spasmů) ve svalech, blokád a na nácvik správných pohybových stereotypů ať už v běžných denních činnostech, tak i ve sportu. Základem je ale i změna životního stylu s dostatečným časem pro odpočinek, pravidelné cvičení a pobyt v přírodě.

Jak postupovat v případě problému s početím?

Pokud se páru po roce nechráněného pravidelného pohlavního styku nepodaří otěhotnět, doporučujeme nejdříve začít zhodnocením kvality spermií partnera. Toto vyšetření je, na rozdíl od vyšetření partnerky, neinvazivní. Když je spermiogram v normě, je dalším krokem gynekologické a interní vyšetření partnerky. V případě, že gynekolog nenachází důvody neplodnosti (záněty, srůsty, neprůchodnost vejcovodu, atd.), je vhodné zahájit fyzioterapii. Fyzioterapeut hledá a ruší blokády a napětí v těle, které může ovlivňovat funkci orgánů malé pánve. Fyzioterapie zlepší prokrvení, nervové zásobení a funkci pohlavní soustavy, což pomáhá zvýšit šanci spontánního otěhotnění i úspěšnost případné asistované reprodukce. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit, jako fyzioterapeuti se léčbou funkční sterility zabýváme a rádi Vám pomůžeme.

 

Objednejte se k nám

Akutní případy objednáváme v Praze obvykle do 24 hodin.
Telefonicky Vás kontaktujeme a naplánujeme přesný termín. V pracovní době do 60 minut.

Nebo nám rovnou zavolejte

Kdykoli v pracovní době přesný termín společně domluvíme ihned telefonicky.

Adresa.

Fyzio svět s.r.o.
Čechova 587/29
Praha 7, 170 00
Klinika se nachází ve 4. patře (s výtahem v mezipatře). S vynesením kočárku Vám rádi pomůžeme.

MHD: Nejbližší zastávka Letenské náměstí je dobře přístupná tramvají ze stanic metra Hradčanská (A) a Vltavská (C).
Autem: V sousední ulici Nad Královskou oborou můžete využít fialové zóny s platbou v parkovacích automatech. Parkovat můžete také 2h zdarma v nově otevřeném obchodním Centru Stromovka (10 min chůze).

Zobrazit v mapách
Kontakt a otevírací doba

Naše
Kontakty.

Kontakt.

Otevírací doba.

Pondělí
07:00 - 20:00
Úterý
07:00 - 20:00
Středa
07:00 - 20:00
Čtvrtek
07:00 - 20:00
Pátek
07:00 - 20:00