Má skus a čelistní kloub vliv na nastavní těla?

Autor: Mgr. Jan Novák, 22. června 2018

Dr. Michele D’Attilio se svým týmem se pokusil zodpovědět tuto otázku v kontrolované studii. Změnili skus u potkanů a sledovali na RTG vyvolané změny v zakřivení páteře.

U skupiny patnácti potkanů byl změněn skus a funkce čelistního kloubu (temporomandibular joint – TMJ) tím, že byla na první stoličku vpravo nahoře nalepena vložka z kompozitní pryskyřice po dobu jednoho týdne. Během tohoto týdne se u všech testovaných potkanů vyvinula skolioza páteře. Po týdnu se nalepila stejná podložka i na levou stranu, čímž se skus i funkce TMJ symetrizovaly a po týdnu se křivka páteře opět srovnala nebo významně korigovala u 83% testovaných potkanů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Z článku je patrné, že skus a čelistní kloub významně ovlivňuje osu páteře a celý pohybový systém nejen na úrovni funkce ale i struktury. Zvýšený výskyt jednostranné poruchy skusu (unilaterální malokluze) v souvislosti se skoliozou potvrzuje velká přehledová studie z roku 2011. Studie poukazuje také na zvýšenou pravděpodobnost výskytu zkříženého skusu a posunu střední linie zubů u dětí se skoliozou. Jsou přesvědčívé důkazy i o tom, že již pouze omezení rozsahu laterálního (stranového) pohybu čelisti vede k vyššímu riziku výskytu skoliozy.

Mezi čelistním kloubem a zbytkem těla existuje reciproční vztah: Skus (okluze) a čelistní kloub výrazně ovlivňují funkci i anatomii pohybového aparátu a v druhém případě skoliotické nastavení páteře může být příčinou vzniku temporomandibulární dysfunkce a asymetrie skusu. U dětí, kde nebyl růst zcela dokončen je o to cennější, pokud se zmíněné obtíže řeší časně, aby mohl další vývoj proběhnout fyziologicky. Budeme-li při posuzování skoliozy vnímat TMJ jako pomyslnou další „kompenzační křivku páteře“, můžeme dosáhnout při své práci výraznějších úspěchů. A možná nás v budoucnu čeká ještě odvážnější krok – dát do souvislostí s posturou nejen TMJ, ale i postavení zubů s možností využít jejich korekci pro terapeutické ovlivnění pohybového systému. Tělo si žádá myslet i jednat v souvislostech.

Objednejte se k nám

Akutní případy objednáváme v Praze obvykle do 24 hodin.
Telefonicky Vás kontaktujeme a naplánujeme přesný termín. V pracovní době do 60 minut.

Nebo nám rovnou zavolejte

Kdykoli v pracovní době přesný termín společně domluvíme ihned telefonicky.

Adresa.

Fyzio svět s.r.o.
Čechova 587/29
Praha 7, 170 00
Klinika se nachází ve 4. patře (s výtahem v mezipatře). S vynesením kočárku Vám rádi pomůžeme.

MHD: Nejbližší zastávka Letenské náměstí je dobře přístupná tramvají ze stanic metra Hradčanská (A) a Vltavská (C).
Autem: V sousední ulici Nad Královskou oborou můžete využít fialové zóny s platbou v parkovacích automatech. Parkovat můžete také 2h zdarma v nově otevřeném obchodním Centru Stromovka (10 min chůze).

Zobrazit v mapách
Kontakt a otevírací doba

Naše
Kontakty.

Kontakt.

Otevírací doba.

Pondělí
07:00 - 20:00
Úterý
07:00 - 20:00
Středa
07:00 - 20:00
Čtvrtek
07:00 - 20:00
Pátek
07:00 - 20:00