IVF (in vitro fertilizace) pohledem fyzioterapeuta

Autor: Mgr. Klaudia Fabičovic (Michalčinová), 28. března 2022

Fyzioterapie a její benefity při léčbě IVF

Ve Fyzio Světě pracujeme velmi často s ženami, které se snaží o otěhotnění a současně jsou v péči centra asistované reprodukce. Moc nás těší, že nás ženy při své cestě za miminkem vyhledají a jsou informovány i o této možnosti, jak podpořit snahu o otěhotnění. Přesto je však řada žen, které o této možnosti neví. Kombinace fyzioterapie a léčby v centru asistované reprodukce je velmi výhodná a ženě přináší mnoho benefitů, mezi které patří odstranění nebo zmírnění bolestí pohybového aparátu, úprava menstruačního cyklu a zvýšení šancí otěhotnět po IVF. Přinášíme proto základní informace o samotném procesu IVF ale také informace ohledně pohybové léčby a cvičení.

 

Co je IVF?

Zkratka IVF znamená in vitro fertilizaci, tedy mimotělní oplodnění. Při IVF jsou odebrané vajíčka z vaječníku oplozena spermiemi a pár dní na to je embryo přeneseno do dělohy.

Kdy se k IVF přistupuje?

Do centra asistované reprodukce odesílá pár většinou gynekolog, a to po vyčerpání jeho možností léčby. Je vždy lepší se zhruba po roce snažení o otěhotnění nejdříve obrátit na svého gynekologa. K IVF se přistupuje, pokud jsou vyčerpány všechny předchozí způsoby léčby, což je velmi individuální a nelze to zobecňovat. Záleží na věku partnerů, Body Mass Indexu (BMI), výsledcích základního hormonálního screeningu a spermiogramu nebo přidružených onemocněních. Do centra asistované reprodukce se však lze také objednat i bez předchozí konzultace u svého gynekologa.

Jak probíhá IVF?

Proces lze rozdělit na 5 kroků:

1. Ovariální stimulace – jedná se o aplikaci léků na stimulaci růstu folikulů s vajíčky. Existuje několik typů stimulačních protokolů (krátký, dlouhý, nativní, minimální). O výběru vždy rozhoduje gynekolog v centru asistované reprodukce a volí ho individuálně pro každou ženu. V případě krátkého protokolu se ovariální stimulace zahajuje většinou 1.-3. den menstruačního cyklu, tedy menstruačního krvácení. V naprosté většině případů se léky aplikují injekčně do břicha. Pomocí ultrazvuku je kontrolován počet rostoucích folikulů. Dle potřeby lze případně upravit dávkování léků. Tato doba trvá cca 10 dní. U dlouhého protokolu se zahajuje aplikace léků již v cyklu, který předchází samotné stimulaci.

2. Odběr vajíček – jedná se o proces, při kterém se jehlou přes pochvu napíchne folikul ve vaječníku a odsaje se z nej tzv. folikulární tekutina, jejíž součásti jsou i vajíčka. Odběr probíhá v naprosté většině případů v celkové anestezii, proto je nutné i předoperační vyšetření. Po odběru vajíček je žena na dospávacím pokoji a je pozorována gynekologem i anesteziologem. Ten samý den je propuštěna domů.

3. Oplození – za několik hodin po odběru vajíček se přistupuje k jejich oplození. V případě klasického IVF se spermie a vajíčka společně kultivují do druhého dne. Mnohem častěji se však přistupuje k intracytoplazmatické injekci spermií (ICSI) při které se spermie vpíchne přímo do vajíčka a tím se celý proces usnadní.

4. Kultivace embryí – oplodněné vajíčko se poté vyvíjí, jeho buňky se začnou dělit a podle počtu buněk embryo prochází stadiem zygoty, moruly nebo blastocysty. Tento proces je monitorován a kontrolován embryologem.

5. Embryo transfer – jedná se o přenos embrya do dělohy. Provádí se po 2-5 dnech od odběru vajíček. Ve většině případů při transferu není nutná anestezie. Pokud se embryotransfer z jakéhokoliv důvodu musí odložit, embrya se zamrazí a transferují se až v jednom z dalších menstruačních cyklů. V tom případě mluvíme o kryoembryotransferu. Těhotenský test se doporučuje provést nejdříve 14 dní po transferu.

Jak dlouho trvá léčba pomocí IVF?

Od zahájení hormonální stimulace až po těhotenský test uplyne orientačně 4 – 6 týdnů. Pokud se však vyskytnou komplikace nebo je nutné genetické vyšetření embryí, embryotransfer se odkládá a tím pádem se i celý proces prodlužuje.

Je léčba pomocí IVF bolestivá?

Pokud se neobjeví žádné komplikace (například ovariální hyperstimulační syndrom – OHSS), léčba není příliš bolestivá. Nepříjemné a pro někoho bolestivé však může být období hormonální stimulace, při kterém se injekčně aplikují léky (většinou do břicha), popřípadě samotný odběr vajíček. Ten se však většinou provádí v celkové anestezii.

 

10 tipů, jak zvýšit úspěšnost Vašeho snažení o miminko

1. Nechte se zkontrolovat fyzioterapeutem

Studie prokazují, že fyzioterapie je vhodná jako příprava pohybového aparátu před umělým oplodněním. Zvyšuje se tak šance na úspěch léčby, a proto je velmi výhodné být současně v péči fyzioterapeuta. Ve Fyzio Světě kombinujeme techniky manuální medicíny ale i jiné fyzioterapeutické metody tak, aby byli přesně na míru přizpůsobené každé klientce. Vhodným cvičením a optimalizací svalového napětí se zlepšuje prokrvení v oblasti malé pánve, snižuje se bolest a uvolňuje se zvýšené napětí pánevních vazů, hladké i kosterní svaloviny. Na fyzioterapii doporučujeme docházet i několik měsíců před IVF léčbou tak, abychom měli dostatek času na přípravu. Vše je však velmi individuální, a proto doporučujeme osobní konzultaci.

2. Zařaďte pestrý a pravidelný pohyb do svého života

Studie dokazují, že přiměřená pohybová aktivita má pozitivní vliv na reprodukční orgány, zlepšuje plodnost, podporuje ovulaci a zvyšuje úspěch IVF léčby. Doporučuje se alespoň 30 minut denně středně intenzivní fyzické aktivity, jako je rychlá chůze, běh, rychlá jízda na kole nebo rychlé plavání, zahradničení nebo tanec. Také je vhodné komplexní cvičení na posílení svalů a to 2-3x týdně (1,2).

3. Minimalizujte množství času stráveného dlouhým sezením

Pokud už sedět musíte, snažte se pravidelně a co nejčastěji přerušit dlouhé sezení, vstát, projít se nebo se jednoduše protáhnout. Studie prokazují, že ženy, které tráví většinu pracovního dne sezením a sedí, resp. relaxují sezením také o víkendech, mohou mít větší problémy s otěhotněním (spontánním či po IVF) ve srovnání s ženami, které mají více pohybu (3).

4. Omezte nadměrné cvičení

Všeho moc škodí, a proto velké množství velmi vysoké intenzity cvičení může ve skutečnosti negativně ovlivnit plodnost a snížit úspěch IVF léčby. Toto hrozí zejména u žen, které cvičí více než 60 minut denně (1).

5. Neomezujte pohybovou aktivitu během IVF léčby na minimum

Je všeobecně známo, že ženy během IVF léčby snižují množství své pohybové aktivity a tráví více času v sedu. Studie však prokazují, že pohybová aktivita během IVF léčby významně neovlivňuje zavedení embrya, samotné těhotenství nebo porod. Jelikož je ale období ovariální stimulace potenciálně rizikové (právě kvůli rozvoji ovariálního hyperstimulačního syndromu), doporučujeme zejména v druhé polovině stimulace a kolem odběru vajíček hodně odpočívat. Je důležité také hlídat svůj zdravotní stav a pokud se necítíte dobře, raději ležte (3).

6. Myslete na své psychické zdraví a sdílejte emoce

Proces IVF léčby je často velmi náročný nejen pro ženu, ale i pro jejího partnera. Mluvte otevřeně o tom, co Vás trápí. Nestyďte se před ostatními, za to, že řešíte potíže s otěhotněním pomocí umělého oplodnění. Ženy, které při léčbě pomocí IVF využívají emoční podporu svého okolí často zvládají tíhu neplodnosti mnohem lépe než ženy, které mají tendenci maskovat své potíže a časté návštěvy lékaře omlouvají jinými důvody apod. (4).

7. Věnujte svůj volný čas sobě a svým koníčkům

Najděte si nové koníčky, buď sama nebo společně s partnerem. Začněte dělat něco, co jste ještě nezkusila. Ideální je činnost, která vás bude zaměstnávat pravidelně, například jazykový kurz, kurz vaření, sebepoznávací techniky, nebo se zapište na pravidelné lekce cvičení. Ideální je například jóga, při které se prokazatelně snižuje stres, což může mít pozitivní vliv na zvýšení úspěšnosti léčby pomocí IVF (5,6).

8. Hlídejte si svou váhu

Vědeckými studiemi je ověřeno, že zdraví reprodukčních orgánů záleží také na hodnotě BMI. Pokud je BMI v mezích normy, tzn. mezi 18,5-25, má to pozitivní vliv na plodnost, zpravidelnění menstruačních cyklů, podporu ovulace a zvýšení úspěchu IVF léčby. Nižší úspěšnost IVF léčby je u žen s BMI ≥ 30 a u žen s BMI <18,5. Studie také ukazují, že u žen s nižším nebo naopak s vyšším BMI se v procesu IVF léčby můžou vyskytovat komplikace častěji než u žen s normálním BMI (7,8,9).

9. Zapojte partnera do léčby

Potíže s otěhotněním se týkají vždy celého páru. Výše uvedené body se netýkají jenom Vás jako ženy, ale samozřejmě i Vašeho partnera. Ať už se jedná o hmotnost, psychiku nebo pohybovou aktivitu. Studie uvádějí, že rekreační cvičení je spojeno se zlepšením kvality spermií. Naopak velmi vysoká úroveň cvičení může mít škodlivé účinky na některé aspekty jejich kvality (8,9).

10. Dodržujte klidový režim pouze v určitých obdobích během IVF léčby

a) na ovariální stimulaci na začátku léčby reaguje každá žena jinak. Je lepší se chovat preventivně a opatrně. Proto v tomto období doporučujeme omezit větší fyzickou aktivitu ale i sexuální život. Na druhou stranu není nutné, a ani žádoucí být úplně neaktivní a jen ležet. V každém případě doporučujeme sledovat svůj zdravotní stav a kdyby se vám cokoliv nezdálo, je lepší to konzultovat s lékařem v centru asistované reprodukce nebo i s jiným zdravotnickým pracovníkem.

b) odběr vajíček – v den odběru a další 2-3 dny po odběru doporučujeme dodržovat klidový režim, a to jednak kvůli tomu, aby si tělo po celkové anestezii odpočinulo, ale také proto, abychom eliminovali rozvoj bolesti břicha po napíchnutí folikulu jehlou.

c) transfer embrya – v den transferu a další 3 dny po transferu doporučujeme opět dodržovat klidovější režim. Avšak pak, pokud se cítíte dobře, není nutné a ani žádoucí být úplně neaktivní, jenom ležet a čekat na těhotenský test. Lze dělat běžné denní činnosti jako je například práce v domácnosti, chůze, protahovací nebo dechová cvičení apod. Všechno je však velmi individuální a je dobré hlídat svůj zdravotní stav a pokud se necítíte dobře, raději ležte. Po transferu nedoporučujeme koupat se v horké vaně, navštěvovat saunu nebo provozovat jakékoliv rizikovější sporty, při kterých hrozí pád, bouchnutí se, nebo otřesy. Také doporučujeme omezit sexuální život (raději až do kontroly v centru asistované reprodukce).

Ve Fyzio Světě se zabýváme péčí o ženy, které se snaží otěhotnět a současně jsou v léčbě centra asistované reprodukce. Cílená fyzioterapie může zvýšit šanci na otěhotnění, přirozený průběh těhotenství a porodu.

Seznam použité literatury

1) MENA, Gabriela P, Gregore I MIELKE a Wendy J BROWN. The effect of physical activity on reproductive health outcomes in young women: a systematic review and meta-analysis. Human Reproduction Update [online]. 2019, 25(5), 542-564 [cit. 2022-03-15]. ISSN 1355-4786. Dostupné z: doi:10.1093/humupd/dmz013

2) HARRISON, Cheryce, Wendy BROWN, Melanie HAYMAN, Lisa MORAN a Leanne REDMAN. The Role of Physical Activity in Preconception, Pregnancy and Postpartum Health. Seminars in Reproductive Medicine [online]. 2016, 34(02), e28-e37 [cit. 2022-03-15]. ISSN 1526-8004. Dostupné z: doi:10.1055/s-0036-1583530

3) SÕRITSA, Deniss, Evelin MÄESTU, Margit NUUT, et al. Maternal physical activity and sedentary behaviour before and during in vitro fertilization treatment: a longitudinal study exploring the associations with controlled ovarian stimulation and pregnancy outcomes. Journal of Assisted Reproduction and Genetics [online]. 2020, 37(8), 1869-1881 [cit. 2022-03-15]. ISSN 1058-0468. Dostupné z: doi:10.1007/s10815-020-01864-w

4) ĎURAŠKOVÁ, Gabriela, Radek HAMPL, ŠTĚPÁN, J, Martin KUPKA. Vliv psychické odolnosti ženy na úspěšnost prvního IVF/ICSI. Česká gynekologie. 2014, 79(2), 115-119.

5) ORON, Galia, Erica ALLNUTT, Tasha LACKMAN, Tamar SOKAL-ARNON, Hananel HOLZER a Janet TAKEFMAN. A prospective study using Hatha Yoga for stress reduction among women waiting for IVF treatment. Reproductive BioMedicine Online [online]. 2015, 30(5), 542-548 [cit. 2022-03-15]. ISSN 14726483. Dostupné z: doi:10.1016/j.rbmo.2015.01.011

6) KIRCA, Nurcan a Turkan PASINLIOGLU. The effect of yoga on stress level in infertile women. Perspectives in Psychiatric Care [online]. 2018, 55(2), 319-327 [cit. 2022-03-15]. ISSN 0031-5990. Dostupné z: doi:10.1111/ppc.12352

7) SVITEKOVÁ, Miroslava, Kateřina ČADOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA a Jana ŽÁKOVÁ. Vliv výživy na výsledky léčby neplodnosti metodami IVF/ET. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, Brno, 2010, roč. 14, č. 2, s. 85-88. ISSN 1211-6645.

8) WANG, J X, M DAVIES a R J NORMAN. Body mass and probability of pregnancy during assisted reproduction treatment: retrospective study. BMJ [online]. 2000, 321(7272), 1320-1321 [cit. 2022-03-15]. ISSN 0959-8138. Dostupné z: doi:10.1136/bmj.321.7272.1320

9) FEDORCSÁK, Péter, Per Olav DALE, Ritsa STORENG, et al. Impact of overweight and underweight on assisted reproduction treatment. Human Reproduction [online]. 2004, 19(11), 2523-2528 [cit. 2022-03-15]. ISSN 1460-2350. Dostupné z: doi:10.1093/humrep/deh485

Objednejte se k nám

Akutní případy objednáváme v Praze obvykle do 24 hodin.
Telefonicky Vás kontaktujeme a naplánujeme přesný termín. V pracovní době do 60 minut.

Nebo nám rovnou zavolejte

Kdykoli v pracovní době přesný termín společně domluvíme ihned telefonicky.

Adresa.

Fyzio svět s.r.o.
Čechova 587/29
Praha 7, 170 00
Klinika se nachází ve 4. patře (s výtahem v mezipatře). S vynesením kočárku Vám rádi pomůžeme.

MHD: Nejbližší zastávka Letenské náměstí je dobře přístupná tramvají ze stanic metra Hradčanská (A) a Vltavská (C).
Autem: V sousední ulici Nad Královskou oborou můžete využít fialové zóny s platbou v parkovacích automatech. Parkovat můžete také 2h zdarma v nově otevřeném obchodním Centru Stromovka (10 min chůze).

Zobrazit v mapách
Kontakt a otevírací doba

Naše
Kontakty.

Kontakt.

Otevírací doba.

Pondělí
07:00 - 20:00
Úterý
07:00 - 20:00
Středa
07:00 - 20:00
Čtvrtek
07:00 - 20:00
Pátek
07:00 - 20:00