Fyzioterapie po plastické operaci prsou

Autor: Mgr. Daniela Gregová, 16. října 2023

Operace poprsí může být život zachraňujícím zákrokem nebo kosmetickou úpravou s pozitivním psychologickým účinkem. Úpravy prsou jsou prováděny z důvodů estetických, zdravotních nebo rekonstrukčních. Ať už jde o zvětšení, modelaci nebo jiný chirurgický zákrok, je klíčové poskytnout tělu odpovídající péči a podporu při jeho zotavování.

Stále častěji se v našich ordinacích setkáváme s ženami, které přicházejí s různými potížemi, které vznikají jako následek plastické operace prsou. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli napsat informativní článek o důležitosti fyzioterapie. V tomto ohledu její role spočívá nejen v uvolňování svalů, fascií, jizev a v korekci pohybových vzorů, ale i v prevenci bolestí zad po této operaci.

Nejčastější úpravy poprsí

 1. Augmentace prsou – Patří mezi nejžádanější zákroky plastické chirurgie. Jejím cílem je zvětšení objemu malých prsou, obnovení plnosti (např. po těhotenství nebo zhubnutí), úprava menšího poklesu nebo korekce asymetrie. Zvětšení prsou lze provést různými operačními technikami. Základní metody umístění implantátu jsou mezi prsní žlázu a prsní sval, nebo hlouběji mezi prsní sval a žebra. Zvětšit poprsí lze pomocí silikonových prsních implantátů, nebo v poslední době se také využívá vlastní tuk – tzv. lipografting. Velkou výhodou je nízký výskyt komplikací, protože odpadají potenciální komplikace související s nežádoucí reakcí těla na silikonové implantáty.
 2. Modelace prsou (mastopexe) – Ta se zaměřuje na tvarování prsou, aniž by došlo k jejich zvětšení nebo zmenšení. Pevný tvar prsou se získává přesunem prsní tkáně, která se i s bradavkou a prsním dvorcem posune výše. Velikost prsou zůstává stejná jako před operací. Tkáň se nepřidává ani neubírá s výjimkou kůže. Tato procedura může být využita pro zlepšení symetrie poprsí, úpravu deformit nebo obnovu prsní tkáně po mastektomii.
 3. Redukce prsou – Redukce prsou je chirurgický zákrok, při kterém se odstraňuje nadbytečná tkáň, tuk a kůže z prsou. Tato procedura je vhodná pro ženy s objemnějším poprsím, které pociťují bolesti zad či jiné nepříjemné fyzické a psychické příznaky spojené s velikostí prsou.
 4. Rekonstrukce prsou – Pomáhá ženám, které podstoupily mastektomii kvůli rakovině nebo jiným zdravotním důvodům. Jejím cílem je obnovit tvar a vzhled prsou a pomoci tak klientům získat zpět sebevědomí.

3 nejčastější komplikace po operaci poprsí

Každá operace a zásah do těla s sebou nese řadu možných rizik a komplikací, se kterými je třeba počítat. Komplikace mohou nastat během operace, v období rekonvalescence, ale i několik let po samotné operaci. Důležité je, aby potenciální klientky byly informovány o těchto rizicích a důkladně je prodiskutovali s kvalifikovaným plastickým chirurgem.
Fyzioterapie hraje důležitou roli v řešení mnoha pooperačních komplikací. Pomocí cvičení zaměřeného na udržení rozsahu pohybu, posílení svalů horních končetin, nácviku správného držení těla, manuálního ošetření jizev či okolních tkání, korekce dechového vzoru pro správný pohyb žeber a hrudního koše.

1. Jizva a přilepené fascie

Běžně mívá jizva například po zvětšení prsou velikost 4-5 cm. U jiných technik, jako je redukce prsou nebo mastopexe (vytvarování prsou bez použití implantátu), může být jizva delší. Zejména pokud je třeba odstranit větší množství tkáně a přetvarovat prsa. Ve velké většině tyto jizvičky vypadají velice hezky a dají se lehce zakrýt podprsenkou nebo plavkami. Někdy se ale stává, že i ty hezky vypadající mohou vyvolávat řadu problémů a bolestí.
Tělesné projevy restrikcí spojených s operací prsou mohou být různorodé.

 • Jizevnatá tkáň je méně elastická a více tuhá, což omezuje pohyblivost mezi vrstvami tkání. To vede k omezení rozsahu pohybu v celé končetině a hrudníku.
 • Restrikce mohou narušovat průtok lymfy a jiných tekutin, což může způsobovat otoky.
 • Jizvy mohou utiskovat nervy a způsobovat změny citlivosti v oblasti prsu.
 • Pooperační adheze a srůsty mohou vznikat nejen v okolí jizvy, ale i ve vzdálenějších lokacích.

Tyto restrikce jsou výsledkem zranění tkání během operace a následného hojení. Dochází k tvorbě jizevnaté tkáně, omezení pružnosti a pohyblivosti tkání. To může způsobovat bolesti hlavy, krční páteře, blokády žeber, omezení dýchání, tahání v horní končetině nebo problémy s ramenním kloubem. Celkově lze říci, že restrikce ve tkáních po operaci prsou mohou mít různé negativní účinky na tělo a pohybový aparát. Fyzioterapie a další terapeutické metody mohou proto být významnou pomocí při minimalizaci těchto problémů a obnovení plného pohybu a pohodlí.

2. Bolesti zad způsobené změnou držení těla

Po operaci prsou dochází ke změnám v biomechanických poměrech hrudníku a prsou, což může ovlivnit celou posturu těla. Pokud se prsa proporčně, tvarově či velikostně změní, systém na novou situaci nereaguje správně. Výsledkem může být nepřirozený náklon čí ohnutí se. Dopady na přetížení zad se pak ještě potencují, zejména pokud byly svaly v oblasti hrudníku a břicha oslabené již před operací. Navíc samotný chirurgický zákrok výrazně ovlivní tkáně hrudníku a ramen, což může vést k dočasnému omezení pohyblivosti ramenního kloubu kvůli bolestem, otokům a zánětům.

Typickým projevem jsou bolesti zad v různých lokacích. Větší objem poprsí a omezená hybnost v ramenou můžou způsobovat bolesti v oblasti krční páteře, trapézech a mezi lopatkami. Oslabené svaly a změna těžiště vedou k většímu prohnutí ve spodních zádech. Chirurgický zásah v oblasti hrudního koše může skrz změny posunlivosti tkání vyústit k častým blokádám žeber, což se projevuje jako ostrá bolest na konci nádechu nebo výdechu.

Fyzioterapie se zaměřuje na funkční posílení svalů zad a břicha v souladu s dýcháním, což pomáhá podpořit stabilitu páteře a uvolnit přetížené svaly. Systém našeho cvičení využívá vlastní pohybové vzory těla, které zlepšují stabilitu, sílu a flexibilitu. Cílem cvičení je stimulovat a aktivovat pohybové stereotypy, které jsme možná ztratili nebo je nepoužíváme efektivně, a tím posílit naše pohybové schopnosti a zbavit se tak bolestí.

3. Kapsulární kontraktura

Kapsulární kontraktura postihuje přibližně 5 až 10% žen, které podstoupily augmentaci prsou. Jedná se o stav, kdy se kolem implantátu vytvoří jizevnatá tkáň tvořící jakousi kapsli. Výsledkem je bolest v prsou, nepříjemné pocity tlaku, otoky až změna tvaru prsu. Kontraktura se nejčastěji vyvine asi tři měsíce po vložení implantátu, ale v podstatě se může vytvořit kdykoli během života s implantáty.

Naštěstí je možné včas podchycené případy kapsulární kontraktury léčit bez chirurgického zákroku za pomoci zkušeného fyzioterapeuta. Čím dříve je kapsulární kontraktura odhalena a ošetřena, tím lépe. V rámci fyzioterapie se využívají specializované techniky manuální terapie, kterými můžeme uvolnit jizevnatou tkáň. Také protahování prsních svalů a okolních tkání pomáhá zmírnit napětí. Cílená cvičení zaměřená na posílení a uvolnění svalů hrudníku a horní části těla spolu s používáním kompresních obvazů, které pomáhají zlepšit průtok krve a zvýšit účinnost léčby.

Základem fyzioterapie jsou manuální techniky, cvičení i laserová terapie

Existuje řada technik, které pomáhají řešit pooperační komplikace. Velice efektivní jsou techniky myofasciálního uvolňování, které využívají metody tlaku, protažení a manipulace tkáně, aby tělu navrátili pružnost a pohyblivost. Dále protahovací cvičení s důrazem na uvolnění omezených fascií a svalů. Pro obnovu mikroreliéfu tkání a zlepšení funkčních vlastností jizev, jako je elasticita, pružnost, vlhkost a prokrvení, se osvědčila vysoce intenzivní laserová terapie. V případě otoků je skvělým řešením lymfatická masáž. Fyzioterapeut Vám poradí, jak správně cvičit pro podporu stability Vašich prsou. A zároveň vysvětlí, jak minimalizovat komplikace spojené s hojením jizvy a tvorbou restrikcí.

 

9 tipů jak minimalizovat rizika komplikací před a po operaci poprsí

 1. Vyberte si kvalitního a zkušeného plastického chirurga, který je odborníkem v dané oblasti. Pečlivě zvažte své možnosti a diskutujte všechny obavy a očekávání před zákrokem.
 2. Svému chirurgovi otevřeně sdělte svou zdravotní historii, včetně alergií, předchozích operací a užívání léků. To pomůže minimalizovat riziko komplikací spojených s anestezií a chirurgickým zákrokem.
 3. Před operací zanechte kouření a minimalizujte konzumaci alkoholu. Tabák a alkohol mohou negativně ovlivnit hojení ran a celkové zotavení.
 4. Již před operací můžete vyhledat fyzioterapeuta ohledně přípravy těla na operaci. Funkční zapojení svalů zad a břicha či uvolnění přetížených oblastí pomůže zlepšit stabilitu páteře a sníží riziko bolesti zad po operaci.
 5. Důsledně dodržujte pokyny chirurga a fyzioterapeuta ohledně péče o rány, včetně omezení fyzické aktivity po operaci. Správná péče a klidový režim jsou klíčové pro rychlé a bezproblémové zotavení.
 6. Upravte svou stravu tak, aby obsahovala dostatek živin a vitamínů, které podpoří hojení a zotavení těla po operaci.
 7. Dbejte na dostatečný odpočinek a spánek. Tělo potřebuje po operaci čas na regeneraci a hojení.
 8. V případě jakýchkoliv neobvyklých příznaků nebo bolestí okamžitě kontaktujte svého chirurga. Rychlá reakce na případné komplikace minimalizuje jejich vážnost a urychlí opětovné zotavení.
 9. Naučte se pracovat s jizvou, jak ji uvolnit nejen na povrchu, ale i v hloubce.

Operace poprsí může přinést ženám mnoho pozitivních estetických a psychologických výhod. Nicméně, je důležité uvědomit si, že tento zákrok může mít vliv na pohybový aparát a držení těla. Fyzioterapie hraje klíčovou roli při minimalizaci komplikací a podpoře zotavení. Terapeutické cvičení, mobilizační či uvolňovací myofasciální metody a techniky pomohou uvolnit přetížené svaly, uvolnit jizvy a fascie či zlepšit stabilitu páteře. Díky tomu lze předejít bolestem zad a dalším potenciálním komplikacím.

Pokud jste podstoupili operaci poprsí nebo ji plánujete, konzultace s fyzioterapeutem může být cenným krokem k Vašemu celkovému pohodlí a zdraví.

Objednejte se k nám

Akutní případy objednáváme v Praze obvykle do 24 hodin.
Telefonicky Vás kontaktujeme a naplánujeme přesný termín. V pracovní době do 60 minut.

Nebo nám rovnou zavolejte

Kdykoli v pracovní době přesný termín společně domluvíme ihned telefonicky.

Adresa.

Fyzio svět s.r.o.
Čechova 587/29
Praha 7, 170 00
Klinika se nachází ve 4. patře (s výtahem v mezipatře). S vynesením kočárku Vám rádi pomůžeme.

MHD: Nejbližší zastávka Letenské náměstí je dobře přístupná tramvají ze stanic metra Hradčanská (A) a Vltavská (C).
Autem: V sousední ulici Nad Královskou oborou můžete využít fialové zóny s platbou v parkovacích automatech. Parkovat můžete také 2h zdarma v nově otevřeném obchodním Centru Stromovka (10 min chůze).

Zobrazit v mapách
Kontakt a otevírací doba

Naše
Kontakty.

Kontakt.

Otevírací doba.

Pondělí
07:00 - 20:00
Úterý
07:00 - 20:00
Středa
07:00 - 20:00
Čtvrtek
07:00 - 20:00
Pátek
07:00 - 20:00