Fyzioterapie a léčba tinnitu

Autor: Mgr. Daniela Gregová, 13. května 2020

Tinnitus pochází z lat. slova “tinnire”, což znamená zvoniť či znít. Jde o symptom, který se nejčastěji projevuje šelestem, zvoněním, hučením nebo pískáním v uchu či uších. Většinou je tinnitus slyšitelný pouze postiženým. V těchto případech hovoříme o tzv. „subjektivním tinnitu“, kdy okolí sluchové podněty nevnímá, protože zvuky nejsou skutečné, ale vnímané pouze pacientem. Vzácně se může vyskytnout i tzv. „objektivní tinnitus“, pro pacienta se projevuje stejně jako pro okolí a lékař ho slyší po přiložení fonendoskopu.

Tinnitus se může projevovat různou intenzitou, délkou či průběhem. V řadě případů je možné jeho vnímání poměrně dobře potlačit, hlavně v průběhu dne, kdy je všudypřítomný denní hluk. Vyskytují se ale případy, kdy šum či pískání může pacienta obtěžovat natolik, že mu znemožňuje vykonávat všední denní činnosti. Zhoršuje schopnost soustředění či znemožňuje odpočinek, čímž se stává otravným a úmorným celodenním společníkem.

V současnosti trpí celosvětově touto nemocí miliony lidí. Alespoň jednou za život se s tinnitem setkalo zhruba 50% populace a zhruba 10% pak trpí chronickým tinnitem a v případě cca 1% pacientů jde o závažný tinnitus, který výrazně ovlivňuje kvalitu jejich života. V České republice se počet osob trpících tinnitem odhaduje zhruba na 600-700 tisíc. Jeho výskyt s věkem stoupá.

Co to vlastně slyším a jak tinnitus vzniká?

Vjem/šum, který postižený slyší je elektrická aktivita vznikající spontánně ve sluchovém systému. Za normálních okolností vzniká až ve chvíli, kdy sluchový systém zaznamená zvuk (například blížícího se auta) a pomocí elektrického impulzu odesílá signál mozku, aby ho na něj upozornil. Další problém je v tom, že tato elektrická aktivita není dostatečně odfiltrována. Přenáší se přes různé obvody v mozku a pacientem je vnímána jako nový zvuk. Tinnitus je často spojován s emocemi jako strach, neklid, zoufalství, obava. Mozek mu proto dává přednost před ostatními zvuky a tinnitus se tím ještě zesiluje a ukládá do paměti.

Ve výrazné menšině případů (asi 2 procenta), je možné zvuk objektivně detekovat ORL vyšetřením pacientova ucha. Zvuk může vzniknout následkem zvýšeného napětí svalů v oblasti středního ucha. U některých pacientů je tinnitus slyšitelný v souhře s krevním pulzem, jako důsledek přirozeného proudu a toku krve nebo zvýšenou krevní turbulencí v blízkosti vnitřního ucha.

Dělení tinnitu

Tinnitus nejčastěji dělíme podle délky trvání na akutní a chronický. V případě akutního tinnitu se po odbourání spouštěče (zánět, zvukové trauma, úraz hlavy či krční páteře) nervové buňky v mozku mohou regenerovat a obtěžující sluchové vjemy vymizí. Pokud se ale tento vjem vryje do dlouhodobé paměti, šance na jeho odstranění klesá a je nutné ho přijmout a naučit se s ním žít. O chronickem tinnitu mluvíme pokud trvá déle než 6  měsíců.

Příčiny vzniku tinnitu

V případě tinnitu jich je celá řada. A ne všechny se dají odstranit. Mezi časté spouštěče řadíme příliš velký hluk, který může vést k poškození sluchu, zánětlivé procesy (zánět zevního zvukovodu, středoušní zánět, Menierova nemoc) nebo stres. Tyto spouštěče často nepoškodí smyslové a nervové buňky trvale, a proto tinnitus po pár dnech či týdnech vymizí.

Další příčinou tinnitu jsou výkyvy krevního tlaku, ušní mazová zátka, poranění ucha, ateroskleróza. Dále také neurologická onemocnění jako sclerosis multiplex, nedostatek vitamínu B12, deprese, lymeská borelióza. V těchto případech je tinnitus často spojený se zhoršením sluchových funkcí, proto mluvíme o tzv. sluchovém tinnitu.

Fyzioterapie a léčba tinnitu

Pokud není tinnitus spojován se zhoršením sluchových funkcí mluvíme o druhé podskupině – somatosenzorickém tinnitu. V tomto případě jeho existence může souviset s pohybovým systémem, proto je vhodné vyhledat pomoc u specialisty z oboru fyzioterapie.

Příčina: Krční páteř, čelistní kloub, spoušťové body ve svalech

Konkrétně může být somatosenzorický tinnitus spojován s poruchami krční páteře, čelistního kloubu či s přítomností spoušťových svalových bodů tzv. trigger pointů. Jeho intenzita a charakter se může měnit v závislosti na poloze či určitém pohybu krční páteře nebo čelistního kloubu.

Jeho vznik může také souviset s traumatickým poraněním v oblasti hlavy či krční páteře. Příkladem takového zranění je whiplash, což je poranění páteře v důsledku prudkého nárazu při autonehodách či sportovních úrazech.

Tinnitus má několik příčin, které je možné řešit fyzioterapií, a na které se v naší praxi  zaměřujeme. Problémy s krční páteří a s čelistním kloubem jsou jednou z našich hlavních specializací. Je ale nutné si uvědomit,  že tinnitus vázaný na pohybový systém nepatří mezi nejčastější příčiny tohoto problému.

Úspěšnost fyzioterapie při léčbě tinnitu

Dle našich zkušeností jsme tinnitus schopni ovlivnit fyzioterapií zhruba u 15-20% klientů. Uvolnění aktivních trigger pointů (svalových spasmů), mobilizace krční páteře, uvolnění žvýkacích svalů, ústního dna a nácvik relaxačních a aktivačných technik na doma, je základ rehabilitace, na kterém lze v případě somatosenzorického tinnitu stavět. Pokud se fyzioterapeut s klientem shodne na tom, že může být důležitý i vliv psychiky, spolupracujeme při léčbě s psychologem. Fyzioterapeut Vám po detailní diagnostice vysvětlí, jestli je příčina tinnitu reverzní. Pokud ano, pomůže Vám s návratem do normálního života.

12 tipů, jak řešit problém s tinnitem

 1. Vyhledejte odborníka. ORL lékař posoudí Váš problém a stanoví léčbu. Akutní tinnitus se často léčí látkami zlepšujícími prokrvení. Je třeba začít kvalitní diagnostikou.
 2. Záměrně nevěnujte zvukům přílišnou pozornost. Zaměřením pozornosti se zesiluje subjektivní vnímání zvuku. Pokud pozornost naopak zaměříte jinam, dojde postupně k tzv. habituaci – naučíte se ignorovat tinnitus, stejně jako tikot svých hodinek.
 3. Tinnitus není indikátor nějakého nebezpečného onemocnění! Je důležité si uvědomit, že se v naprosté většině případů nejedná o vážný zdravotní stav.
 4. Omezte stres a odpočiňte si  “po svém”. Tinnitus pak zvládnete mnohem lépe ignorovat. Celkový stres a pocity nejistoty mohou zhoršovat vnímání tinnitu. Zkuste si najít čas na sebe. Můžete se ponořit například do cvičení jako je jóga, tai-chi nebo antistress relaxační lekce. Pokud je ve Vašem životě vliv stresu významný, vyhledejte pomoc psychologa.
 5. Pokud je tinnitus důsledkem poškození sluchu často pomůže naslouchátko, které šum nahradí běžnými zvuky z okolí. Jestli naslouchátko potřebujete nejlépe vyhodnotí váš ORL lékař.
 6. Hučení v uších obtěžující v noci zkuste překrýt např. nahrávkou hoření ohně, zvuky deště, bouře či přírody. Najdete je na youtube, případně mohou být zabudovány do naslouchátka.
 7. Vjemy lze potlačit i zevním generátorem šumu (tinnitus masker). Ten vysílá speciálně vyladěné zvuky, za účelem překrytí tinnitu.
 8. Doporučujeme vyhýbat se přemíře kofeinu a nikotinu.
 9. Pokud není tinnitus vázaný na zhoršení sluchu a pokud zároveň trpíte na napětí nebo bolest páteře či čelistního kloubu, konzultujte stav u fyzioterapeuta, který se tímto problémem zabývá. Šance na úspěch roste ve chvíli, kdy charakter nebo intenzita tinnitu kolísá při pohybech hlavou nebo čelisti.
 10. Nemalý vliv má i hluková zátěž. Přispívá ke zhoršení tinnitu, proto když je to možné, hluk redukujte. I ten slabý zvuk chlazení u počítače či klimatizace může vyprovokovat zhoršení tinnitu.
 11. Užívejte hořčík a vitamin B6. Příčinou pískání v uších může být právě jejich nedostatek.
 12. Vynechejte problematické potraviny. Sledujte, co pískání spouští, výjimečně může být tinnitus spojen s potravinovou alergii. Úprava stravy pomůže i celkovému zlepšení životního stylu.

Ve Fyzio světě spolupracujeme s ORL lékaři, ortodontisty, čelistními chirurgy a stomatology. Máme cenné zkušenosti s léčbou čelistního kloubu. Pokud je váš tinnitus problémem čelistního kloubu nebo krční páteře, rádi Vám pomůžeme vrátit klid do Vašeho života.

 

Objednejte se k nám

Akutní případy objednáváme v Praze obvykle do 24 hodin.
Telefonicky Vás kontaktujeme a naplánujeme přesný termín. V pracovní době do 60 minut.

Nebo nám rovnou zavolejte

Kdykoli v pracovní době přesný termín společně domluvíme ihned telefonicky.

Adresa.

Fyzio svět s.r.o.
Čechova 587/29
Praha 7, 170 00
Klinika se nachází ve 4. patře (s výtahem v mezipatře). S vynesením kočárku Vám rádi pomůžeme.

MHD: Nejbližší zastávka Letenské náměstí je dobře přístupná tramvají ze stanic metra Hradčanská (A) a Vltavská (C).
Autem: V sousední ulici Nad Královskou oborou můžete využít fialové zóny s platbou v parkovacích automatech. Parkovat můžete také 2h zdarma v nově otevřeném obchodním Centru Stromovka (10 min chůze).

Zobrazit v mapách
Kontakt a otevírací doba

Naše
Kontakty.

Kontakt.

Otevírací doba.

Pondělí
07:00 - 20:00
Úterý
07:00 - 20:00
Středa
07:00 - 20:00
Čtvrtek
07:00 - 20:00
Pátek
07:00 - 20:00