Funkční ženská sterilita (neplodnost)

Autor: Mgr. Hana Žáková PhD., 12. listopadu 2020

Sterilita je neschopnost otěhotnět při pravidelném nechráněném pohlavním styku do jednoho roku. Co ovšem znamená pravidelný pohlavní styk? Pro každý pár to představuje jinou frekvenci. Pokud chce pár otěhotnět, je nutné, aby nějakou aktivitu vyvíjel, nejlépe alespoň 2x týdně. 

Funkční ženská sterilita (neplodnost)

Pokud je Vám diagnostikována funkční ženská sterilita znamená to, že Váš gynekolog nezaznamenal žádnou strukturální, tedy trvalou, poruchu orgánů pohlavního systému. V případě funkční poruchy je porušena pouze funkce reprodukčního systému. Pro funkční ženskou sterilitu je typická změna postavení pánve a jejích jednotlivých částí (pánevních kostí, křížové kosti a kostrče). Asymetrické postavení pánve způsobí nerovnoměrné napětí svalů pánevního dna a jeho vazů. Tento stav se přenese na nervy této oblasti, které vysílají chybné signály do gynekologických orgánů. Zde může následně dojít např. k útlaku vejcovodu, poruše funkce vaječníků atp. Také děloha musí mít určité napětí. V případě funkční sterility je často toto napětí zvýšené. Taková děloha pak nemusí oplodněné vajíčko vůbec přijmout. Žena pak buď neotěhotní, nebo rychle potratí.

Funkční poruchy řeší fyzioterapie

Funkční poruchy mají tu schopnost, že se na sebe vzájemně nabalují a přenášejí se do pohybového systému ve formě změn svalového napětí nebo kloubních blokád. S těmito poruchami umí fyzioterapie úspěšně pracovat. Fyzioterapeutické techniky zlepšují prokrvení celé břišní dutiny, a tedy i gynekologických orgánů, např. pomocí bráničního dechu, ošetření vnitřních orgánů a stabilizačních cvičení. Dle nálezu uvolňujeme nebo posilujeme svalstvo pánevního dna a ovlivňujeme postavení kostrče. Naším cílem je vytvořit v těle ideální podmínky pro otěhotnění a udržení těhotenství.

Proč je pánevní dno v léčbě funkční sterility tak důležité?

Na svalech pánevního dna “leží” ženské pohlavní a močové orgány. Pokud jsou tyto svaly ve zvýšeném napětí, přenáší se to i na gynekologické orgány (vaječníky, vejcovody, dělohu a pochvu) a urologické orgány, které pak nefungují normálně. Napětí pánevního dna může mít příčiny jak v blokádách pohybového systému, tak i v narušené funkci orgánů malé pánve. Naším cílem je určit primární příčinu obtíží klienta a úspěšně zacílit terapii. Díky fyzioterapii dochází ke zlepšení prokrvení, nervového zásobení a funkce močopohlavní soustavy. U funkční ženské sterility navíc nacházíme blokády žeber, bederní páteře, přechodu hrudní-bederní páteře a křížokyčelního kloubu. 

Kostrč

Pokud je napětí svalů pánevního dna příliš velké, kostrč je tažena směrem dopředu nebo do strany. Tuto změnu postavení kostrče velmi často nacházíme u klientek s funkční ženskou sterilitou. Kostrč totiž tvoří základnu páteře a její chybné postavení výrazně ovlivní stabilitu celé páteře. 

Vyšetření svalů pánevního dna fyzioterapeutem

Svaly pánevního dna můžeme vyšetřovat zevně nebo vnitřně přes konečník (per rectum). Toto vyšetření provádí pouze vyškolený fyzioterapeut v metodě Ludmily Mojžíšové. Pozice, ve kterých takto vyšetřujeme pánevní dno jsou – v kleku na čtyřech, vleže na břiše nebo na boku. Mobilizaci kostrče provádíme pouze ve vybraných případech, vždy po dohodě s klientem a s jeho výslovným souhlasem. Je pro nás důležité, aby byl člověk na mobilizaci kostrče připraven jak fyzicky (uvolnění svalů a blokád v okolí), tak psychicky.

Jak terapie metodou L. Mojžíšové probíhá?

Před návštěvou našeho zařízení doporučujeme ženám, aby prošly podrobným gynekologickým vyšetřením, kompletním interním vyšetřením a endokrinologickým vyšetřením, které vyloučí jiné možné příčiny neplodnosti. Není to ale podmínkou. Nutné je mít potvrzeno, že neplodnost není na straně partnera.  

Během první terapie provedeme důkladné vyšetření:

 • držení těla a pohyblivosti jeho jednotlivých částí, 
 • napětí v oblasti břicha a vnitřních orgánů, 
 • dechového stereotypu,
 • kloubních blokád, 
 • svalového napětí, 
 • postavení kostrče, 
 • napětí svalů pánevního dna zevním pohmatem. 

Ošetříme slabá místa

Vysvětlíme Vám princip vzniku těchto poruch. Naším cílem je seznámit klienta s jeho “slabými” místy a naučit ho s nimi pracovat a cíleně je ovlivnit. Při léčbě funkční ženské sterility pomocí fyzioterapie se zaměřujeme převážně na uvolnění blokád žeber, přechodu hrudní-bederní páteře, pánve, ale i krční páteře. Tyto oblasti totiž mohou souviset s gynekologickými a reprodukčními orgány. Pokud odstraníme blokády, následně odstraníme svalové dysbalance a aktivně zapojíme hluboké stabilizátory trupu, dosáhneme úspěchu.

Příprava terénu

Druhou návštěvu obvykle plánujeme po týdnu až čtrnácti dnech, kdy zkontrolujeme, jak se nález upravuje. Individuálně doplníme domácí cvičení. Dle aktuálního stavu pak klientku zpravidla zveme jednou za měsíc, nejlépe po menstruaci. Mezi jednotlivými terapiemi je nutné, aby klientka prováděla pravidelné každodenní domácí cvičení, které úspěšnost léčby zvyšuje.

Mobilizace kostrče

Pokud se nám daří poruchy úspěšně odstraňovat ať už cvičením nebo manuálně, připravujeme klientku na vyšetření kostrče a pánevního dna přes konečník (per rectum). Toto vyšetření provádíme zpravidla po 3 měsících od začátku léčby a je nutné ho se ženou naplánovat. Pánevní dno je pod vlivem emočního mozku (limbický systém), proto je nutná jistá psychická příprava včetně vysvětlení, doporučení, co se před a po vyšetření může a nemůže. Opomenout nesmíme ani fyzickou přípravu ve smyslu aktivního cvičení a manuálních technik, bez nichž bychom nedosáhli dlouhodobého efektu. Z těchto důvodů vyšetření kostrče zpravidla neprovádíme během první terapie.

Tuto techniku provádíme v období ovulace, tedy po skončení menstruace, kdy napětí svalů pánevního dna je nejnižší, tudíž se s nimi nejlépe pracuje. Terapie, kterou zde provedeme má pak dlouhodobější efekt. Technika obsahuje měkké techniky na svalech pánevního dna a mobilizaci kostrče předozadním a pravolevým směrem. Docílíme tím lepšího prokrvení nejen těchto svalů, ale i gynekologických orgánů. 

V den vyšetření doporučujeme dodržovat dostatečný pitný režim – 2-3 litry tekutin. Před mobilizací kostrče klientce nahřejeme křížovou oblast. Samotnou techniku pak provádíme zpravidla vleže na břiše pro větší uvolnění klientky. Vyšetření trvá zpravidla 10-15 min a bývá klientkami dobře snášeno, maximálně pociťují nucení na stolici. Součástí této návštěvy je také mobilizace žeber, křížokyčelních kloubů a bederní páteře, které mobilizaci kostrče předchází. Po uvolnění kostrče doporučujeme vyhýbat se pozici v sedě, protože tlak na kostrč by ji mohl opět vrátit do nevhodného postavení. Leh, stoj a chůze jsou možné. 

Mobilizaci kostrče přes konečník doporučujeme absolvovat i během příprav na inseminaci (IUI, intrauterinní inseminace) nebo před přenosem embrya (embryotransfer) do dělohy v rámci in vitro fertilizace (IVF). Touto technikou zlepšíme prokrvení pánevního dna a uvolníme jeho svaly, což umožní plodu lépe se zde “zabydlet”. Kombinací Metody L. Mojžíšové a techniky umělého oplodnění procento úspěšnosti otěhotnění zvyšujeme.

Přenastavení celého systému…

Důležité je si uvědomit, že během léčby funkční ženské sterility Metodou Ludmily Mojžíšové pracujeme s přenastavením celého pohybového systému, kterého nelze docílit jednou nebo dvěma terapiemi! Základem je změna stereotypu dýchání s maximálním využitím bránice během statické, ale i dynamické zátěže. K tomu nejčastěji využíváme cvičení dle dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS). 

Terapie zpravidla trvá 6 měsíců, její úspěšnost je ale individuální. 

Za jak dlouho otěhotním?

Úspěšnost této metody je srovnatelná s úspěšností reprodukčních center. Procento úspěšnosti je také závislé na věku. Čím je žena mladší, tím je větší pravděpodobnost, že bude Metoda Ludmily Mojžíšové efektivní při řešení jejich obtíží.

Ve hře jsou také individuální faktory a aspekty, jako např.:

 • věk páru, 
 • držení těla,
 • vracející se blokády páteře, žeber a pánve,
 • vážné úrazy v anamnéze,
 • přetěžování ve sportu,
 • dlouhodobé užívání ATK před snahou o otěhotnění, po jejímž vysazení je často nepravidelná menstruace,
 • motivace. 

Úspěšnost závisí na mnoha faktorech včetně psychického stavu klientky, schopnosti spolupráce, důslednosti v pravidelném domácím cvičení, atd. Během léčby odstraňujeme funkční překážky pro početí, které pak může snáze proběhnout přirozeně nebo formou asistované reprodukce. Čím je žena starší, tím delší dobu zpravidla trvá než odstraníme všechny funkční poruchy a docílíme otěhotnění. 

Pokud se chcete aktivně podílet na léčbě Vaší neplodnosti, určitě vyzkoušejte fyzioterapii ve Fyzio světě. Léčba je neinvazivní, zlepšuje fyzickou i psychickou kondici a zvyšuje šanci na přirozené početí, průběh těhotenství a porodu. 

 

Objednejte se k nám

Akutní případy objednáváme v Praze obvykle do 24 hodin.
Telefonicky Vás kontaktujeme a naplánujeme přesný termín. V pracovní době do 60 minut.

Nebo nám rovnou zavolejte

Kdykoli v pracovní době přesný termín společně domluvíme ihned telefonicky.

Adresa.

Fyzio svět s.r.o.
Čechova 587/29
Praha 7, 170 00
Klinika se nachází ve 4. patře (s výtahem v mezipatře). S vynesením kočárku Vám rádi pomůžeme.

MHD: Nejbližší zastávka Letenské náměstí je dobře přístupná tramvají ze stanic metra Hradčanská (A) a Vltavská (C).
Autem: V sousední ulici Nad Královskou oborou můžete využít fialové zóny s platbou v parkovacích automatech. Parkovat můžete také 2h zdarma v nově otevřeném obchodním Centru Stromovka (10 min chůze).

Zobrazit v mapách
Kontakt a otevírací doba

Naše
Kontakty.

Kontakt.

Otevírací doba.

Pondělí
07:00 - 20:00
Úterý
07:00 - 20:00
Středa
07:00 - 20:00
Čtvrtek
07:00 - 20:00
Pátek
07:00 - 20:00