7 nejčastějších příčin bolestí pod lopatkou

Autor: Mgr. Daniela Gregová, 11. června 2022

S pícháním a bolestí v oblasti lopatky za námi naši klienti přichází poměrně často. Léčba však závisí od příčiny Vašich potíží. Pojďme se proto společně podívat na možné důvody bolestí v okolí lopatky. Podle toho, jaký je důvod bolesti, volíme různé způsoby léčby a metody, které mohou pomoci.

 

1. Blokáda hrudní páteře

Ráno se vzbudíte, nic vás nebolí, cítíte se fresh a odpočatý. Jedete do práce a jako obyčejně usednete ke stolu. S postupujícím dnem v kanceláři se ale začíná objevovat starý známý pocit. Stupňující se bolest v okolí lopatek. Někdy je to tahání a pálení až tak nesnesitelné, že nemůžete vydržet v poklidu na židli. Každou chvíli se protahujete a pocit úlevy je velice krátký. Jsou dny, kdy se k tomu ještě přidá bolest hlavy a šíje. Zní vám to povědomě? Pravděpodobně si ergonomií pracovního místa (nevhodná židle, hloubka pracovní desky, výška monitoru), nevhodnou pozicí těla či příliš dlouhou statickou polohou neustále blokujete hrudní páteř a přetěžujete okolní svaly a vazy.

Příčina vzniku blokády

Špatné držení těla – kulacení zad, nedostatečný pohyb – dlouhodobé sezení, nadměrná zátěž – těžký batoh, kabelka, příliš vysoká zátěž v gymu, nekompenzovaná jednostranná zátěž, ignorování kompenzačních strategií (volný den, strečink, rolování)

Jak se projeví hrudní blokáda

Blokáda se obyčejně pocitově projevuje mezi lopatkami, jde často o pocit tupé bolesti či tlaku. Může se šířit symetricky nebo více k jedné straně. Typický je také pocit ztuhlého a málo pohyblivého hrudníku.

Léčba hrudní blokády

Dobrou zprávou je, že Vám můžeme přinést velice rychle úlevu pomocí technik cílené mobilizace a uvolněním spoušťových bodů v okolních svalech. Pokud ale jde o chronický problém, bolesti se mohou vrátit. Jediným dlouhodobým řešením pro vaše tělo po ošetření blokád, je redukovat příčiny vzniku a nějakou dobu dát šanci rehabilitačním cvikům, které postupně navrátí pohyb vašemu hrudníku a dlouhodobě vás zbaví bolesti.

2. Blokáda žebra

Zablokovaná žebra patří mezi jedny z nejčastějších blokád na těle. Jsou však zrádné ve způsobech jakým se projevují.  Blokáda se může projevit jako jeden bolestivý bod, nebo jako bolestivý paprsek podél žebra. Také může imitovat onemocnění jako bolest zubů (3. žebro) infarkt (4. žebro) či zažívací potíže (6. žebro). Často se stává, že je v blokovém postavení vícero žeber na jedné či druhé straně, a proto se projevy různě překrývají.

Příčina vzniku blokády žebra

Blokády žeber jsou často spojené s nějakou namáhavější prací a hůře koordinovaným pohybem. Z běžného života může jít o situace jako sekání dříví, odklízení sněhu, hrabání listí nebo mytí oken. Ze sportovního života jde o všechny „přes ruce“ vedené sportovní výkony, příkladem je tenis, golf, badminton, volejbal aj.

Projev blokády žebra

V souvislosti s bolestmi pod lopatkou se nejvíc váže blokáda 4. žebra. Je to trochu zapeklité, žebro, které mimo svých interních projevů (odkaz na článek), může způsobovat také bolest ramena. V takovém případě je rameno úplně v pořádku, ale bolest se k němu nese z blokového postavení žebra, a to na jeho přední část. Mezi další projevy blokád můžeme zahrnout potíže při dýchání. Typická je také bolest spojená s nádechem. V případě kombinovaného postižení hrudní páteře a žeber může dojít k akutnímu ústřelu. Poznáme ho podle ostré bolesti, které vystřeluje do hrudníku a je spojená s dechovým diskomfortem.

Léčba blokády žebra

Zkušený fyzioterapeut dokáže vyšetřením zjistit, které žebro je zablokované a tuto blokádu odstranit. Terapie spočívá v uvolnění okolní tkáně a následné mobilizaci všech zablokovaných zřetězených kloubních spojení, aby se blokáda žebra nevrátila zpět skrz svalové tahy a napětí. Po mobilizaci často přetrvává tupá bolest v okolí blokády, ta však vymizí do dvou dnů. Pomoci ke zmírnění tlaku může také kinesiotape.

3. Přetížení svalu a vznik tzv. trigger pointu

Spoušťové body (trigger pointy) jsou místa zvýšeného napětí, které se Vám na pohmat mohou jevit jako uzlíky ve svalu. Právě tyto uzlíky patří k velmi častým příčinám svalových bolestí a mohou postihnout kohokoliv. Nejčastější svalové lokace, ze kterých se diskomfort v okolí a pod lopatkou šíří, jsou: lopatkový zdvihač, svaly šikmé – kloněné, podlopatkový sval, kosočtvercové svaly, sval pilovitý zadní horní, široký zádový sval, vzpřimovače trupu.

Proč vzniká trigger point

Důvodem jejich vzniku bývají běžné životní situace, při kterých dochází k přetížení svalů paží a horní částí těla. Pro představu si uvedeme pár příkladů: dlouhé předsunuté držení hlavy (práce na notebooku, sledování telefonu), používání ramene k držení mobilu u ucha, sezení na židli bez správné opěrky zad, hlavy nebo područek, nošení těžké kabelky na jednom rameni, nenošení dioptrických brýlí, nošení miminka jenom na jedné straně, nesprávný typ podprsenky a ramínek při větším poprsí, křečovité držení ramen nahoru ve stresových situacích atd. K přetížení svalů mohlo také dojít, pokud jste zahájili nový cvičební program, nosili břemena, na která nejste zvyklí, spali v nové nebo jiné posteli nebo máte problém s ramenním kloubem. (odkaz na článek)

Jak bolí trigger point

Spoušťový bod je možné popsat jako ostrý, výrazně intenzivní vjem, ve kterém klient velice dobře poznává tu „svoji“ bolest. Bolest spoušťových bodů má dvojí charakter. Jednak je lokální, znásobená tlakem na samotný bod. A jednak přenesená, která se šíří do vzdálenějších, ale pro každý sval jemu typických míst. Výsledkem je omezení rozsahu pohybu, kdy stažená vlákna ve svalu brání jeho plnému protažení.

Léčba trigger pointu

V případě terapie spoušťových bodů se nejvíce využívají manuální techniky léčby. Při některých je ošetření vedeno skrz tlak v místě svalového uzlu. Nebo se využívá skvělý efekt suché jehly, při kterém se bod zasáhne přímo. V závěru je ale důležité opět zapojit sval do pohybu chytře, tak aby nedošlo k recidivě.

4. Fascie a bolest pod lopatkou

Fascie je tenký vazivový obal, který obklopuje a drží na svém místě každý orgán, cévu, kost, nervové vlákno a sval. Neslouží jen jako podpůrná struktura, má také svá nervová zakončení, díky nimž je téměř stejně citlivá jako kůže. Zároveň je navržena tak, aby se při pohybu natahovala a byla pružná. Existují však určité situace, které způsobují, že se fascie přetíží, zesílí, přilepí se a omezuje pohyb. Tak vzniká tzv. fasciální adheze nebo dokonce zánět fascie (fascitida). Stejně jako sval, blokáda, tak i problém s fascií může být důvodem vzniku bolestí u lopatky.

Příčina přetížení fascií

Zdravá fascie je hladká, kluzká a pružná. Faktory, které vedou k její vyšší tuhosti a lepivosti, jsou: nedostatek pohybu, pohyb nebo poloha, která opakovaně přetěžuje jednu část těla, zánět, úraz nebo operace.

Projevy přetížených fascií

Protože si jsou tyto bolesti velice podobné (sval, kloub, fascie), při rozkličovavání jejich původu, obecně platí, že svalová zranění a problémy s klouby jsou tím horší, čím více je pohybu. Fasciální bolesti se mají naopak tendenci při pohybu mírnit a také dobře reagují na teplo. U některých lidí mohou časem fascie omezovat svaly, které obklopují. Výsledkem je vznik spoušťových bodů a tím vznik dalších bolestivých ostrůvků.

Léčba přetížených fascií

Léčba se zaměřuje na zmírnění bolesti a uvolnění napjatých fascií a svalových vláken. V domácích podmínkách můžete zkusit bolavou oblast nahřát, zacvičit si jógu nebo se protáhnou na válci. Když autoterapie nezabere, je vhodné navštívit odborníka, který se léčbou fasciálního systému zabývá. V našich ordinacích využíváme jeden z nejpropracovanějších systému k ošetření fasciálních problémů. Jde o manuální techniku fasciální manipulace, která bezpečně fascii odlepí a navrátí jej její pružnost.

5. Dýchání jako zdroj napětí

Dýchání představuje přirozený proces, který obvykle probíhá bez jakéhokoli vědomého úsilí. Zdrojem problému početné části populace je nedostatečná hloubka dechu a neefektivní práce bránice. Výsledkem je přetěžování dechových svalů v okolí hlavy, krku a ramen. Bránice umožňuje svobodný nádech, protože ideálně odvádí zhruba 60-80% práce, která je k němu potřebná. Svou aktivitou pomáhá odlehčovat tlak na bederní páteř, má vliv na vzpřímený postoj člověka a také funguje jako zevní jícnový svěrač.

Jak dýcháme může souviset s bolestmi pod lopatkou

Příčina bolesti pod lopatkou z důvodu nesprávného stereotypu dýchání bývá dvojí. Jednak za ni často může zablokované žebro, které se vlivem svalových tahů blokuje a poté se při dýchání nemůže dobře pohybovat. A jednak z důvodu přetížených svalů, které nejenže drží páteř, hýbou tělem ale navíc pomáhají s dýcháním i když by nemusely. Je třeba si uvědomit, že člověk se za jeden den nadechne 30 000krát. Proto je rozhodující, které svaly jsou do dechu zapojené, a pokud to dělají ty, co nemají, nemůže to vydržet bezbolestně věčně.

Je bolest spojena s dechem?

Typická je ostrá bolest, která se může objevit na přední i zadní straně hrudníku, a která zesiluje při dýchání, hlavně při nádechu. Mezi dalšími projevy se někdy objeví pocit sevřeného hrudníku, bolestivost žeber při dotyku, viditelná asymetrie při pohledu do zrcadla nebo brnění do prstů horních končetin. Brnění je častým projevem, který poleká, protože je spojené s neurologickými nemocemi nebo s kořenovým syndromem v oblasti krční páteře. Chci vás ubezpečit, že nejčastějším důvodem brnění bývá blokové postavení žeber a spoušťové body ve svalech, které se dají pomocí fyzioterapie velice rychle ošetřit.

Léčba přetížených svalů a blokád

K akutní léčbě bolesti se využívají techniky měkkých tkání na uvolnění přetížených svalů, podkoží a kůže, dále mobilizační techniky na žebra a páteř. Efektivní jsou také dechová cvičení, jako je nácvik lokalizovaného dýchání do problematických oblastí nebo využití horké role. Ta pomůže uvolnit a tak i ulevit při akutních obtížích podobně jako i kinesiotape.

Z dlouhodobého hlediska je ale nutné přeprogramovat stereotyp dýchání a více do procesu zapojit bránici. Důležité je aktivní zapojení klienta do terapie, protože jde o jemnou práci spojenou s uvědoměním si svého těla a dýchání. Nejdříve se využívají pozice, které se v živote vyskytují běžně – leh, sed, stoj. Postupně se mohou přidávat a procvičovat náročnější polohy, jejichž úkolem je trénovat odolnost těla vůči přetížení.

6. Vnitřní orgány a bolest pod lopatkou

Když interní nemoc trvá dlouho nebo pokud se objevuje opakovaně, bolest nezůstává jenom na obvyklém místě. Každý orgán má totiž svůj vlastní vzorec, kterým se vtiskuje do těla v případě nějakých potíží. Prostřednictvím nervových drah a propojení v míše a mozku se tak vytvářejí na těle reflexní změny a projektují se na kůži, podkoží, svalu nebo do kloubu.

Nezapomínejte, že je důležité nepodceňovat bolesti v pohybovém aparátu, mohou totiž poukazovat na onemocnění vnitřních orgánů. Pokud jsou bolesti spjaty s opakovanými trávicími potížemi, nevolností, pocitem na zvracení, výraznějším úbytkem na váze nebo s chronickou únavou, je vhodné tyto interní problémy řešit se svým lékařem. S s pohybovým systémem pomůže fyzioterapeut.

Jaké orgány mohou dělat bolest lopatky

Například nemoci jater, žlučníku, žaludku nebo dokonce nemoci srdce. Pokud bolest lopatky vznikle náhle, je velmi silná, doprovázená bolstí na hrudi a dušností, může jít o život ohrožující onemocnění srdce. V tomto případě doporučujeme ihned vyhledat lékařskou pomoc. 

Jak poznám přenesenou bolest

Rozlišit přenesenou bolest od klasické bolesti z přetížení není lehké. Při porušené funkci nebo onemocnění žlučníku najdeme zvýšenou citlivost v úrovni horní hrudní páteře (hrudních obratlů Th2–Th4) vpravo mezi lopatkou a páteří. Pří problémech s játry můžeme cítit  bolest v okolí horního úhlu lopatky, v úseku nad lopatkou nebo podél horní části trapézového svalu. Bolest se také může promítat do pravého ramene, jako důsledkem zvětšování pouzdra jater. Při problémech se žaludkem nacházíme nejvíc změn v úseku hrudní páteře mezi 4. až 6. hrudním obratlem.

Léčba pomocí viscerální terapie

V rámci fyzioterapeutického ošetření můžeme velice efektivně podpořit funkci orgánu a jejich okolních tkání pomocí viscerální terapie. Jde o jemnou, nebolestivou, manuální techniku, kterou je možné aplikovat souběžně s farmakologickou léčbou. Ošetřením se tak navrací orgánu jeho přirozená motilita (pohyb samotného orgánu) a mobilita (jeho pohyblivost vůči okolí).  Tím často dochází k úlevě od bolesti.

Cílíme tak na skutečnou příčinu problémů, kdy po jejím odstranění ustane i přenesená bolest v zádech a na hrudníku. Pokud je problém spojený s vnitřními orgány, je vždy vhodné léčbu také konzultovat se svým lékařem. V případě podezření na onemocnění srdce vyhledejte lékařskou pomoc bezodkladně.

7. Krční páteř a bolest pod lopatkou

Bolest v okolí lopatky často souvisí s krční páteří, která je v dnešní době velmi přetěžovaná sezením u počítače a ztuhlostí svalů při přemíře stresu. K přetížení často dochází v meziobratlových kloubech nebo ploténkách. Následně vznikají kloubní blokády nebo spoušťové body ve svalech krku.

Jak je spojena bolest lopatky s krční páteří?

Jedním z důvodů je silná svalová mechanická vazba, protože tu máme početnou skupinu svalů jdoucí od lopatky nebo ramene na krční páteř a zadní část hlavy. Zároveň je tu funkční propojení, kdy se pohybu páteře účastní pohyby žeber a klíční kosti. Oblast krční páteře a lopatky je úzce provázaná a problém v jedné části může způsobit problém i v druhé.

Co je typickým projevem?

Typicky nacházíme bolestivé body u hrany lopatky a ve svalech krční páteře. Často bolest u lopatky zhoršuje samotný pohyb krční páteře do překlonu, úklonu nebo rotace. 

Uvolněním krční páteře pomůžeme i lopatce

Pokud pohyb krční páteře a hlavy způsobuje bolest, volíme klidový režim, úlevové polohy, šetrnou trakci a ošetření stažených svalů. Postupně je dobré upravit veškeré činnosti, které vracejí diskomfort (úprava pracovní pozice, sportovní techniky, nebo zlepšení zvládání stresových situací). Pokud je to možné a stav to dovolí, postupně zahajujeme cvičení, pro upevnění správného držení těla dle potřeby klienta.

 

5 tipů, jak si pomoci při bolesti v okolí lopatky:

  1. Zkuste si zacvičit. Cvičte pomalu a zlehka, nezapomínejte volně dýchat. Někdy se bolest utiší samotným pohybem a protažením.
  2. Zpomalte! Pokud se bolest objevuje při nějakém pohybu nebo činnosti, je dobré si dát pauzu alespoň na 48 hodin. Vaše tělo je překvapivě poměrně schopné, pokud jde o vlastní uzdravení.
  3. Vyzkoušejte léčbu chladem nebo teplem. Led je rychlý způsob, jak ulevit od bolesti, protože snižuje průtok krve do postižené oblasti a tím může dojít ke snížení zánětu a otoku. Někteří jedinci naopak dávají přednost teplu před chladem. Teplo podporuje průtok krve a tak navozuje uvolnění svalů. Řiďte se tím, co je pro vás příjemnější.
  4. Bolest můžete utlumit užitím volně prodejných léků. Jde o rychlou cestu ke zmírnění zánětu a bolesti. Dbejte na to, abyste tyto léky nepoužívali déle než 10-14 dní. Dlouhodobé užívání je spojeno s gastrointestinálními problémy a dalšími nežádoucími účinky.
  5. Dopřejte si masáž. V rámci automasáže může využít tenisový míček nebo pěnový válec, případně donutit partnera :-). Zaměřte se na hledání citlivého místa v okolí lopatky. Jakmile místo najdete, pomalu ho převalujte ze strany na stranu, nahoru a dolů nebo krouživým pohybem. Takto postupujte po dobu jedné minuty nebo déle. Výsledkem by měla být příjemná bolest a postupné uvolnění.

Pokud žádný z těchto tipů nepřináší úlevu, je načase se poradit s profesionály. Objednejte se ke svému lékaři nebo fyzioterapeutovi. Ti posoudí váš stav, diagnostikují ho a provedou vás léčebným plánem.

VE FYZIO SVĚTĚ MÁME TÝM ZKUŠENÝCH FYZIOTERAPEUTŮ. RÁDI VÁM S VAŠIMI OBTÍŽEMI POMŮŽEME!

Objednejte se k nám

Akutní případy objednáváme v Praze obvykle do 24 hodin.
Telefonicky Vás kontaktujeme a naplánujeme přesný termín. V pracovní době do 60 minut.

Nebo nám rovnou zavolejte

Kdykoli v pracovní době přesný termín společně domluvíme ihned telefonicky.

Adresa.

Fyzio svět s.r.o.
Čechova 587/29
Praha 7, 170 00
Klinika se nachází ve 4. patře (s výtahem v mezipatře). S vynesením kočárku Vám rádi pomůžeme.

MHD: Nejbližší zastávka Letenské náměstí je dobře přístupná tramvají ze stanic metra Hradčanská (A) a Vltavská (C).
Autem: V sousední ulici Nad Královskou oborou můžete využít fialové zóny s platbou v parkovacích automatech. Parkovat můžete také 2h zdarma v nově otevřeném obchodním Centru Stromovka (10 min chůze).

Zobrazit v mapách
Kontakt a otevírací doba

Naše
Kontakty.

Kontakt.

Otevírací doba.

Pondělí
07:00 - 20:00
Úterý
07:00 - 20:00
Středa
07:00 - 20:00
Čtvrtek
07:00 - 20:00
Pátek
07:00 - 20:00