7 nejčastějších příčin bolestí nohy

Autor: Mgr. Anna Rysková, 19. července 2022

Noha je jedinečná část těla tvořená 26 kostmi, 33 klouby. Obsahuje přes 100 svalů, vazů a šlach. Chodidlo můžeme rozdělit do tří částí – patu, klenby a přednoží.

Chodidlo má tři klenby: dvě podélné (vnitřní a vnější) a jednu příčnou. Společně tvoří trojúhelník, který zajišťuje správnou pružnost chodidla a oporu celého těla. V článku najdete 7 nejčastějších problémů nohy, které řešíme v našich ordinacích.

Celé tělo nesou tři klenby

Vnitřní podélná klenba, která se někdy označuje jen jako podélná, se nachází na vnitřním okraji nohy (palcová strana). Vnější podélná klenba se rozprostírá na zevním okraji chodidla (malíková strana). Příčnou klenbu zase najdeme v oblasti přednoží, probíhá mezi kořenovými klouby prstů nohy.

Tlumí nárazy a chrání před přetížením

Klenby nohy zajišťují tzv. pružinový mechanismus chodidla. Nesou váhu těla při stoji nebo pohybu, a pohlcují a změkčují nárazy způsobené dopady při chůzi či běhu. Lidé s plochou nohou tento pružinový mechanismus a oporu ztrácejí – ať již částečně či úplně.

 

1) Podélné plochonoží

Při podélně ploché noze dochází k oploštění klenby na vnitřní straně chodidla. Vestoje není viditelná klenba nohy, celá plocha chodidla se dotýká  podložky, včetně její vnitřní části. Dochází k vbočenému postavení paty a celá dolní končetina se tak dostává mimo své optimální, tzv. centrované postavení.

Souvisí s postavením ostatních kloubů

Plochonoží ovlivňuje postavení v kotníku, kolenním a kyčelním kloubu, čímž se mění i postavení pánve a páteře. Je tedy ovlivněno držení celého těla. Při chůzi dochází ke zvýšené pronaci nohy, kdy vnitřní část chodidla padá k zemi. Klenby nohy se utvářejí už v dětství. A pokud se správně nevyvinou, vznikají vlivem genetiky a neideálních motorických stereotypů podélně ploché nohy. Později k plochonoží vede či přispívá nadváha, těhotenství, nošení nevhodné obuvi či dlouhé stání.

Bolí plochá noha?

Často plochonoží, zejména pokud není výrazné, nezpůsobuje lidem žádné obtíže. Někdy však vyvolává bolesti chodidla v oblasti paty či oblasti klenby. Bolest se může zhoršovat při pohybu. Prvním příznakem bývá pocit únavy v chodidlech, zejména po delším stání či chůzi, a pocit těžkých nohou. Někdy se objeví také mírný otok v oblasti vnitřního kotníku. Později se mohou objevit i bolesti kotníků, kolen či třísel. Pokud plochonoží přináší bolest či jiné problémy, může fyzioterapie pomoci je odstranit a obnovit správnou funkci chodidla.

Jde o problém celého těla

Jak už bylo řečeno výše, plochonoží přispívá k bolestem i jinde v těle tím, že nedochází ke správnému odpružení nárazů. Celá hmotnost těla se při nefunkční klenbě jen s minimálním tlumením přenáší na další struktury pohybového aparátu – kolena, kyčle, záda, krční páteř či dokonce čelistní kloub (temporomandibulární skloubení). Dochází tak k dráždění a zvýšenému opotřebování těchto kloubů.

Lidé s podélně plochou nohou také častěji trpí na ostruhu patní kosti vlivem zvýšeného natažení a namáhání plantární fascie.

Typy podélně ploché nohy:

  • Flexibilní – je nejčastější. Klenby nohy jsou znatelné, když osoba nestojí. Klenba mizí ve stoji, kdy dojde k zatížení nohy vahou těla. Objevuje se v dětství na obou chodidlech a zpravidla se během let zhoršuje.
  • Rigidní – Člověk s rigidní plochou nohou nemá viditelnou klenbu vestoje ani vsedě, tedy ani když chodidlo není zatížené. Tento stav se obvykle vyvíjí v pubertě a zhoršuje se v průběhu let. Nohy mohou v tomto případě i bolet.
  • Vrozená plochá noha – vzácná deformita.

2) Příčně plochá noha

Příčně plochá noha vzniká poklesem příčné klenby, přičemž se rozšíří přední část nohy v oblasti hlaviček metatarzů. Dochází k poklesu hlaviček středních metatarzů a oploštění oblouku příčné klenby. U zdravé nohy s funkční příčnou klenbou se přednoží opírá především o dva body na palcové a malíkové straně chodidla – hlavičku prvního a pátého metatarzu.

Při poklesu příčné klenby spočívá přednoží na podložce všemi hlavičkami metatarzů. A u výrazného poklesu je nejvíce zatěžována hlavička druhého a třetího (druhý a třetí prst), tedy střed přednoží. V těchto místech pak může docházet k bolesti při nášlapu a vznikají zde na kůži otlaky.

Příčinou podélně ploché nohy je nejčastěji nevhodná obuv s úzkou špičkou, ve které není dostatečný prostor pro prsty. Dále je to nošení obuvi s podpatky, často v kombinaci s úzkou špičkou, které vede k přenesení váhy těla z pat na přední příčnou klenbu. Častěji bývají postiženy ženy, k čemuž přispívá i větší laxicita (volnost) vaziva a také těhotenství. Během něj působí na nohu větší zátěž kvůli zvýšené hmotnosti a rozvolnění vaziva (díky hormonům připravujícím tělo na porod).

3) Vbočený palec – hallux valgus

Příčně plochá noha úzce souvisí s vbočeným palcem – tzv. hallux valgus. Vbočený palec zpravidla nacházíme u osob s příčně plochou nohou. Způsobuje ho kromě dědičnosti, opět nošení obuvi s úzkou špičkou a na podpatku. Úzká špička přímo vede palec do vbočeného postavení, resp. mu ani nedovoluje normální rovné postavení, jako vidíme u osob se zdravou nohou. Hlavička prvního metatarzu se dostává do kontaktu s obuví, a proto zde nacházíme často otlaky a kostěný výrůstek. I při již vzniklém příčném plochonoží doporučujeme vhodnou obuv s co nejvíce rovnou palcovou stranou, kde je dostatečný prostor pro prsty jak do délky, tak do šířky. Kromě vhodné obuvi jsou vhodné také speciální cviky pro napřímení palce, případně správně použité korektory. Více informací o tomto tématu najdete v následujícím článku. Pokud si nevíte rady s cvičením při vbočeném palci, rádi Vám s ním ve Fyzio světě pomůžeme a vše potřebné naučíme.

4) Mortonova metatarzalgie

Metatarzalgie, neboli Mortonova neuralgie je bolest uprostřed přednoží, nejčastěji mezi 3. a 4. nebo 2. a 3. prstem. Bolest je způsobena útlakem a drážděním nervu mezi hlavičkami metatarzů, který je chronicky zatěžován při nášlapu. Příčinou je nejen příčně plochá noha, u které je zvýšený tlak právě na střed přednoží, ale také nošení úzké obuvi, ve které jsou prsty tlačeny k sobě. Zpočátku bývá bolest jen při zátěži – běhu, chůzi či delším stání. Později se objevuje i v klidu.

Terapie spočívá v režimových opatřeních – změně obuvi a ortopedických vložkách, či tzv. „srdíčkách“ v době akutní bolesti. Fyzioterapie pomůže měkkými a mobilizačními technikami, aktivním cvičením nožní klenby a nácvikem správného stereotypu chůze s cílem zapojit do odrazu prsty a palec. Využít můžeme také tapingu.

5) Kladívkovité a drápovité prsty

Tyto deformity nacházíme u osob s příčně plochou nohou, vbočeným palcem či vysokou klenbou nohy. Klouby prstů na noze jsou v botě v abnormálním postavení a časem, již ani naboso, nelze prsty volně natáhnout či úplně pokrčit. Dochází ke zkrácení šlach, vazů a svalů, a k ochabnutí svalů. Tlakem obuvi se opět mohou na prstech vytvářet bolestivé mozoly a otlaky.

6) Vysoká klenba nohy

U vysoké klenby nohy, neboli vyklenuté nohy, je podélná klenba nohy vyšší než obvykle. Pata se vtáčí dovnitř a člověk tak při chůzi více zatěžuje vnější hranu chodidla a přednoží. Často také s touto deformitou nacházíme pokles příčné klenby a kladívkovité prsty. Noha je méně pružná a Achillova šlacha se zkracuje. Důsledkem menší pružnosti chodidla bývá nestabilita kotníku. Lehčím stupněm vysoké klenby nohy je vysoký nárt, který znesnadňuje výběr obuvi. Často se s ním setkáváme u dětí, jeho příčinou může být i nošení příliš malé velikosti obuvi.

Vysoká klenba nohy může způsobovat metatarzalgie v důsledku zvýšené zátěže přednoží, kladívkovité a drápovité prsty. A v neposlední řadě bolest paty v důsledku plantární fasciitidy (patní ostruhy).

7) Plantární fasciitida a patní ostruha

Plantární fasciitida je jednou z nejčastějších příčin bolestí paty. Jedná se o zánět plantární fascie, což je šlacha, která spojuje patu s prsty a podporuje klenbu chodidla. Plantární fasciitida způsobuje bodavou bolest v oblasti paty, která je obvykle nejsilnější při prvních ranních krocích. Po rozhýbání se snižuje, ale může být opět silnější po delší chůzi či stání. Častěji se vyskytuje u běžců, nadváhy a lidí, kteří hodně stojí. Ke vzniku přispívá také neoptimální postavení nohy, které bývá u ploché nohy či vysoké klenby nohy. Nejčastěji se vyskytuje u lidí ve věku 40-60 let. Plantární fasciitida se poměrně často objevuje spolu s patní ostruhou.

 

Terapie nohy ve Fyzio světě

Ve Fyzio světě využíváme širokou škálu metod. Základem je pečlivá diagnostika a její vyhodnocení. Určení hlavního problému, cílů terapie a vhodného postupu. Cílem je nejčastěji snížení a odstranění bolesti. Dále optimalizujeme zatížení chodidla a postavení nohy tak, aby bylo pozitivně ovlivněno držení celého těla. Zlepšujeme stereotyp chůze a tím minimalizujeme přetížení nohy i vzdálenějších svalů a kloubů.

Uvolnění blokád a svalového napětí

Z fyzioterapeutických metod využíváme techniky měkkých tkání pro rozvolnění svalů, šlach a vazů tam, kde je to potřeba. Manuálními technikami ovlivňujeme případné spoušťové body ve svalech, což snižuje bolestivé dráždění. Mobilizační techniky slouží k uvolnění kloubů s nedostatečnou pohyblivostí. Stabilizační techniky naopak využíváme v případě hypermobility v kloubu, aby došlo k jeho stabilizaci.

Vložky i aktivní cvičení

V případech, kde je to vhodné, doporučíme vhodnou obuv. Nezastupitelnou roli někdy hrají také vhodné vložky do bot, srdíčka či korektory. Kineziotapem můžeme nohu stabilizovat, snížit bolestivost, podpořit a aktivovat, či relaxovat svaly a další struktury chodidla. Zásadní je v terapii aktivní cvičení, kdy využíváme senzomotorické stimulace, včetně balančních pomůcek. Nacvičujeme správnou oporu chodidla, pracujeme s klenbami nohy a správným postavením palce a ostatních prstů. Vedeme ke korekci stoje či chůze, aby došlo k ústupu přetížení a snížení případné bolesti v oblasti nohy. U chůze je to například nácvik odrazu z prstů a tlumení nárazů při došlapu aktivací pružinového mechanismu chodidla. Zejména u sportovců nacvičujeme také správný skok, výpad a další pohyby.

K utlumení bolestí používáme laser nebo rázovou vlnu

V případě plantární fasciitidy a patní ostruhy využíváme s úspěchem rázovou vlnu či laser. Vysokovýkonný laser dále využijeme u metatarzalgie a také u jizev po případné operaci v oblasti chodidla.

Co se v mládí naučíš…

S nohou pracujeme jak u dospělých, tak u dětí. U dětí je to nejčastěji v případě podélně ploché nohy spojené s vbočeným postavením kotníků. Cílem je především prevence možných budoucích obtíží v dospělém věku.

Ve Fyzio světě se tématem nohy zabýváme, rádi Vám pomůžeme!

Objednejte se k nám

Akutní případy objednáváme v Praze obvykle do 24 hodin.
Telefonicky Vás kontaktujeme a naplánujeme přesný termín. V pracovní době do 60 minut.

Nebo nám rovnou zavolejte

Kdykoli v pracovní době přesný termín společně domluvíme ihned telefonicky.

Adresa.

Fyzio svět s.r.o.
Čechova 587/29
Praha 7, 170 00
Klinika se nachází ve 4. patře (s výtahem v mezipatře). S vynesením kočárku Vám rádi pomůžeme.

MHD: Nejbližší zastávka Letenské náměstí je dobře přístupná tramvají ze stanic metra Hradčanská (A) a Vltavská (C).
Autem: V sousední ulici Nad Královskou oborou můžete využít fialové zóny s platbou v parkovacích automatech. Parkovat můžete také 2h zdarma v nově otevřeném obchodním Centru Stromovka (10 min chůze).

Zobrazit v mapách
Kontakt a otevírací doba

Naše
Kontakty.

Kontakt.

Otevírací doba.

Pondělí
07:00 - 20:00
Úterý
07:00 - 20:00
Středa
07:00 - 20:00
Čtvrtek
07:00 - 20:00
Pátek
07:00 - 20:00