Terapie rázovou vlnou

Červen 16, 2018 - by Jan Novák - in Terapie rázovou vlnou

No Comments

Co znamená Rázová vlna?

Rázová vlna je prostředek fyzikální terapie využívaný k léčbě vybraných ortopedických a traumatologických diagnóz. Fyzikálním principem rázové vlny je (podobně jako u ultrazvuku) mechanické vlnění procházející tělesnou tkání. Účinek na tkáň je skrze silný přetlakový ráz následovaný pomalejší podtlakovou fází vlny, kdy je tkáň naopak vystavena působení tahových sil. Existují 2 typy generátorů rázové vlny radiální a fokusovaný. Radiální rázová vlna je v ČR nejrozšířenější, největší účinek má v místě aplikace a působí do hloubky 3-5cm. Fokusovanou variantu lze cílit do hloubky tkáně a využívá se zpravidla k ošetření hlubokých struktur. Naše pracoviště vlastní generátor radiální rázové vlny SwissDolorClast Smart 20 od švýcarské firmy EMS.

Jaký má účinek?

Rázová vlna má řadu účinků na tkáň. Usazený vápník v úponu svalu (kalcifikace) je rozrušen přetlakovou fází vlny a následně vstřebán cévním a lymfatickým systémem. Terapie mění prokrvení oblasti, vzniká lokální hyperemie a startuje se proces neovaskularizace (tvorba nových cév). Působením mechanické energie kolmo ke svalovým vláknům dochází k relaxaci svalu při uvolnění aktin-myosinových vazeb. Je prokázán pozitivní vliv na kvalitu kostních i vazivových struktur a podpora diferenciace kmenových buněk. Významný je analgetický efekt léčby založený na snížení citlivosti vláken vedoucích bolest, ovlivnění inhibičních interneuronů a dalších neurofyziologických a biochemických procesech (např.: snížení vyplavování substance P trvající až 6 týdnů od aplikace) – tak dochází k dlouhodobé úlevě od bolesti.

Účinnost terapie rázovou vlnou byla prokázána v mnoha klinických studiích a spadá do tzv. Evidence-based medicine, neboli medicíny založené na důkazech. Terapie rázovou vlnou je efektivní, bezpečná a skládá se většinou ze 3 – 5 sezení s týdenním intervalem a jednorázovou dávkou 2000 – 5000 impulzů. Součástí první návštěvy je detailní diagnostika pohybového aparátu, ošetření a doporučení kompenzačních cvičení nebo změny režimu, proto první terapie u nás trvá zpravidla hodinu. Správně indikovaná terapie rázovou vlnou má minimum nežádoucích účinků, mezi něž řadíme možný hematom vzniklý v místě aplikace a bolestivost v průběhu aplikace. Během prvních dvou dnů po aplikaci může dojít k přechodnému zhoršení bolestivosti – tzv. fáze aktualizace hojivého zánětu, při které se startují léčivé imunitní reakce, proto není vhodné tento zánět tlumit protizánětlivými léky.

Indikace – nejčastější diagnózy u kterých využíváme rázovou vlnu

  • Epikondylitis radialis humeri (tenisový loket)
  • Patní ostruha a plantární fasciitida
  • Bolestivé stavy ramene
  • Tendinopatie Achillovy šlachy
  • Úponové bolesti – např. skokanské koleno

 

Kontraindikace – rázová vlna se NEAPLIKUJE v těchto případech:

Hemofilie a poruchy srážlivosti krve, kožní defekty, akutní zánět, teplota, stav po opichu kortikoidy v místě aplikace 6 týdnů od opichu, kov v cílové oblasti, hluboká žilní trombóza, flebitida, varixy, těhotenství. Pokud se na vás kontraindikace vztahuje, nebo máte byť jen podezření, prosím konzultujte možnost terapie rázovou vlnou se svým lékařem.

Share this article

×

Make an appointment and we’ll contact you.