Pražská škola fyzioterapie

Červen 16, 2018 - by Jan Novák - in Nezařazené

No Comments

Vycházíme z moderní koncepce Pražské školy fyzioterapie, využívající poznatků klinické neurofyziologie. Hlavní myšlenkou je diagnostika nejen strukturálních, ale i funkčních změn pohybového aparátu. Poruchu funkce si můžeme představit na zjednodušeném příkladu, kdy má fotbalista dostatečně silné svaly stabilizující kolenní kloub, při dopadu se však zapojí tyto svaly nepřesně a tím dojde k nestabilitě kloubu a vzniku sil, přenesených na vazy a menisky, což může vést v krajních situacích k jejich poranění. Velmi často vzniká v těle chyba právě na úrovni řízení svalu (software) a jeho „přeprogramováním“ můžeme předejít vzniku zranění.

Tyto a mnohé další zásadní poznatky tvoří koncept Pražské školy, který je v oboru fyzioterapie celosvětově uznávaný. Mezi autory nosných myšlenek a zakladatele Pražské školy patří prof. Karel Lewit, prof. Václav Vojta, prof. Vladimír Janda nebo doc. František Véle. Současná česká fyzioterapie tedy stojí na kvalitních základech a o její další rozvoj a rozšíření usiluje například tým lidí kolem profesora Pavla Koláře. Náš dík patří také Mgr. Čechovi a jeho vzdělávacímu centru Rehaeduca.

Share this article

Jan Novák

×

Make an appointment and we’ll contact you.